I de to kommende ukene skal fylkeskommunen drøfte det nye samferdselskartet for framtidig opplegg for ferge og hurtigbåt som begynner å tar form i Nordland, med berørte kommuner.

Samferdelsområde fra Hamarøy til Hadsel skal diskuteres i Svolvær allerede den 15. november fra klokka 10-14. Der vil Hadsel kommune måtte delta for å kunne påvirke framtidig rutetilbud over Hadselfjorden. Både fergetilbudet over Hadselfjorden samt hurtigbåttilbudet i Hadselfjordbassenget er tema. Hurtigbåtens ruter går fra Stokmarknes til Innlandet og Raftsundet.

Det er aldri tidligere foretatt en samlet gjennomgang av ferge- og hurtigbåttilbudene i Nordland. Bakgrunnen for det nye kartet er ønsket om at det fylkeskommunale transporttilbudet skal være best mulig tilpasset behovene til folk og næringsliv som er avhengig av sjøtransport. Et godt langsiktig tilbud skal også være tilpasset de økonomisk rammebetingelsene.

Administrasjonens forslag presenteres for kommunene

Det er prosjektleder Jørn Sørvig som orienterer kommunene. Det betyr at politikerne i fylkesrådet og fylkestinget ikke har sett det administrative utkastet til kartet enda.

– Som forutsatt i opplegget for planarbeidet tar vi nå forslaget fra arbeidsbordet ut til kommunene før den overleveres fylkesrådet. Forslaget er et resultat av den medvirkning som har foregått med brukerne siste året. Ved siden av orienteringen til den politiske ledelsen i kommunene ber vi om tilbakemeldinger på forslaget som en del av kvalitetssikringen, sier Sørvig.

Tilpasning til behov

I det forslaget som nå skal presenteres er det et viktig mål at tilbudet er tilpasset til næringslivets behov. I tillegg skal rutestrukturen ivareta folks behov for arbeidsreiser og mulighet til å bruke det samlede servicetilbudet i de ulike regioner. Prosjektleder Jørn Sørvig mener også at det er mulig å få mer ut av hver samferdselskrone uten at befolkningen i båtavhengige samfunn får et dårligere tilbud.

– Det er mange steder ferge- og hurtigbåttilbudene kan koordineres bedre og at ruteoppleggene ikke er godt nok tilpasset tidspunktene folk har størst behov for transport til arbeid, servicetilbud eller annen kollektivtransport, sier Jørn Sørvig.

I forslaget vil det både være forslag om nye tilbud forslag om nedleggelse, hvor det i dag er parallelle tilbud med ferge og hurtigbåt. Bare i tilfeller hvor tidsbruken ved bruk av ferge blir vesentlig lengre enn med hurtigbåt, blir det opprettholdt parallelle tilbud. Det forutsettes at fergene får en standard og frekvens som legger til rette for å kombinere behovet for persontransport og næringslivets behov for godstransport. Til steder med lite behov for bilfrakt, kan mindre hurtiggående ferger erstatte vanlig hurtigbåt og ferge.

På steder med svært få fastboende, er det aktuelt å justere tilbudene i forhold til behovene framover. Der det ikke er fastboende vil tilbudet generelt bli nedlagt.

Videre behandling

– Den endelige versjonen blir laget når vi har gått den kommende runden med kommunene. Den administrative utredningen overleveres fylkesrådet, som etter hva jeg har forstått vil legge den ut på bred høring før den skal behandles politisk, sier prosjektleder Jørn Sørvig.

Forrige artikkelHøyest arbeidsledighet i småkommuner i Lofoten
Neste artikkelKronikk: Miljøforvaltning og framtidas utfordringer