Hadsel kommune har tatt skritt for å kvitte seg med en medarbeider som er beskyldt for kritikkverdige forhold.

Den ansatte i Hadsel kommune mottok forhåndsvarsel om oppsigelse datert 4. desember 2017 fra Hadsel kommune.

Med referanse til arbeidsmiljølovens paragraf 15-1 ble den kommunalt ansatte underrettet om at Hadsel kommune vurderer å si vedkommende opp fra sin stilling.

Arbeidsmiljølovens § 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.

– Du underrettes herved om at Hadsel kommune vurderer å si deg opp fra din stilling. Du har på alle trinn under sakens behandling rett til å la deg bisto av eller representere ved en tillitsvalgt, representant fra din fagforening, advokat eller annen rådgiver/fullmektig. Du har adgang til å gjøre deg kjent med de dokumenter saken bygger på. Dersom du ønsker innsyn i sakens dokumenter, kan du henvende deg til personalavdelingen. Dokumentasjon blir lagt frem i drøftingsmøtet, heter det i brevet til den kommunalt ansatte, skrevet og signert av personalkonsulent Henning Ag i Hadsel kommune.

Selve kjernen i årsaken til den mulige oppsigelsen er ikke kjent. Heller ikke navnet på den varslede er kjent.

Den varslede har fått anledning til å komme med skriftlig forklaring til kommunen.

Forrige artikkelSortland skal dele kunnskap om seksuelle overgrep
Neste artikkelSykehusansatte legger beslag på parkering for handikappede