Sortland skal dele kunnskap om seksuelle overgrep

Aase Refsnes (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

Sortland skal bruke 570.000 kroner i et prosjekt der kommunen skal dele sin kunnskap og erfaringer med seksuelle overgrep.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV), opplyser at Sortland kommune har i flere år jobbet målrettet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.

Sortland kommune ønsker og lage trykt og digitalt undervisningsmateriell til sitt «Æ e mæ» prosjekt. Det skal være tilgjengelig for andre kommuner, skoler og barnehager. Undervisningsopplegget er allerede godt gjennomarbeidet og har fått stor oppmerksomhet fra faginstanser og kommuner over hele landet.

– Sortland har gjennom en årrekke gjort seg mange erfaringer og opparbeidet seg stor kunnskap om temaet. De er et godt eksempel på kunnskap som bør videreformidles til andre kommuner og fagmiljøer sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

#Metoo-kampanjen

Refsnes mener #metoo–kampanjen har vist at seksuell trakassering og overgrep er et langt større problem enn tidligere antatt. Hun har Fylkesråd Aase Refsnes (SV) derfor tatt initiativ til å kartlegge utbredelsen blant elever og ansatte i fylkeskommunen.

– Vi må både få en oversikt over omfanget og sette inn nødvendige tiltak for at dette skal skje færrest mulig i fremtiden. Spesielt viktig er det at vi sikrer oss at våre barn og unge får vokse opp trykt. Seksuell trakassering og overgrep skaper redsel og usikkerhet, og gir psykiske ettervirkninger som kan vare livet ut. Slik aksepterer vi ikke at folk i Nordland skal ha det!

Svært alvorlig

Fylkeskommunen har nylig vedtatt en regional folkehelseplan med tilhørende årlige handlingsprogrammer hvor problematikken har en sentral del.

-Vi kan ikke lukke øynene for hva #metoo-kampanjen og andre avsløringer har fortalt oss om hva som foregår rundt i det ganske land. Vi tar dette svært alvorlig noe våre handlinger også skal vise sier Refsens.

Sortland kommune har søkt Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet om støtte. Fylkesråd Refsnes har innvilget et tilskudd på inntil 192 000,- under forutsetning at søker får innvilget tilskudd fra Fylkesmannen i -Nordland og Helsedirektoratet slik at tiltaket kan realiseres. Den totale kostnadsrammen er 570 000,-

Forrige artikkelTannhelsesituasjonen i Nordland
Neste artikkelHadsel vurderer å sparke kommunal medarbeider