Ansatte ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes legger beslag på parkeringsplasser beregnet for handikappede.

Det går fram i et svar fra Nordlandssykehuset Vesterålen til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved leder Reiulf Ø. Ruud. Rådet har klaget på de rådende parkeringsforhold ved sykehuset på Stokmarknes.

Ken Steve Hansen ved senter for drift og eiendom ved Nordlandssykehuset opplyser til rådet at Nordlandsykehuset arbeider med en situasjonsplan og skiltplan som skal gjelde for hele sykehusområdet til Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Han opplyser at det er en del utfordringer knyttet til eiendomsforholdene mellom sykehuset og Hadsel kommune.

– Før dette er formelt på plass vil det ikke være mulig å ferdigstille situasjonsplan for hele området. Av det totale antall parkeringsplasser er det satt av ti prosent til handikapparkering. Det blir også egne plasser for større kjøretøy som har behov for utkjøring av rampe for rullestoler nær hovedinngangen.

– Når det gjelder parkeringsplasser generelt så har det på grunn av stor byggeaktivitet vært utfordrende å dekke parkeringsbehov for både pasienter, ansatte, drosjer og ikke minst handikapplasser. Det har ved flere anledninger vært kommunisert ut i organisasjonen med henstilling om å ikke benytte parkeringsplasser til pasienter og besøkende, og det er etablert egne plasser nedenfor Hadselhallen som er til ansatte, skriver Ken Steve Hansen i brevet til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forrige artikkelHadsel vurderer å sparke kommunal medarbeider
Neste artikkelFem involvert i trafikkuhell – førerkort beslaglagt