Statens vegvesen starter strekningsmåling av fart på fylkesvei 82 mellom Melbu og Stokmarknes.

Tiltaket har til hensikt å redusere hastighet og forbedre trafikksikkerheten på en strekning notorisk for høy fart. Etter flere års utfordringer med høy fart og mange inndratte førerkort på strekningen mellom Melbu og Stokmarknes, har Statens vegvesen nå bestemt seg for å ta i bruk automatisk trafikkontroll, eller S-ATK. Målingen trer i kraft 4. oktober kl. 12:00 på den 9,2 km lange strekningen fra Husby til Hadselhamn.

Målingens effektivitet påvist

Analyser utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at antallet drepte og hardt skadde halveres på strekninger med denne typen målinger. Dette gjør S-ATK til et kraftfullt verktøy i arbeidet med trafikksikkerhet, sier Jørgen Bysveen, seniorrådgiver på trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Samarbeid bak initiativet

Tiltaket er resultatet av et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, politiet og Statens vegvesen. Fylkeskommunen stilte økonomiske garantier for prosjektet, som ble godkjent i november i fjor. Tiden etter har blitt brukt til planlegging, bygging og testing.

Politiet følger opp

Det er Statens vegvesen som står for selve oppsettet og driften av fotoboksene, mens politiet har ansvaret for å følge opp eventuelle straffbare forhold som blir avdekket. Dette understreker viktigheten av samarbeid mellom ulike instanser for å bedre trafikksikkerheten.

Forventer redusert fart

Strekningen har lenge vært et satsingsområde for forbedringer i trafikksikkerhet, og med innføringen av S-ATK håper man på merkbare forbedringer. Tiltaket er ment å fungere både som avskrekkende og forebyggende, og forventes å spare både liv og helse.

Forrige artikkelFlere SAR-oppdrag bekymrer i Nordland
Neste artikkelKan ikke uttale seg om de som skal sone