Deler av Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes kan bli stengt av Arbeidstilsynet.

Nettavisen LoVe24 ba 18. august 2017 om innsyn i et dokument hos Arbeidstilsynet. Dette dokumentet blir ikke frigitt fra Arbeidstilsynet, fordi de inneholder navn og opplysninger på en ansatt ved sykehuset som har meldt fra om dårlige arbeidsforhold.

– Den aktuelle saken omhandler dårlig inneklima og stenging av kontorer ved Nordlandssykehuset HF Vesterålen. Det er planlagt tilsyn ved virksomheten den 19. september 2017, skriver leder for svartjenesten hos Arbeidstilsynet i Nord-Norge, Birgit Espejord Jensen.

I sin begrunnelse for å unnta dokumenter i saken fra offentlighet, opplyser Arbeidstilsynet at det foreligger opplysninger som er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens paragraf 13 og arbeidsmiljølovens paragraf 18-2.

– Her fremkommer det at når Arbeidstilsynet får melding om forhold som er i strid med loven, skal melderens navn holdes hemmelig. Selv om ordlyden kun omhandler taushet om melderens navn, må bestemmelsen av hensyn til formålet tolkes utvidende slik at taushetsplikten også omfatter andre opplysninger som er egnet til å avsløre melders identitet.

– Ved å sende ut hele eller deler av informasjonen i de etterspurte dokumentene vil vi kunne avsløre identiteten til vedkommende, og dermed gi ut taushetsbelagt informasjon, skriver Birgit Espejord Jensen i avslag på innsyn i et brev til LoVe24.

Forrige artikkelTidsforløp fra Melbu nå i kveldinga
Neste artikkelHadselfjorden: Fergesambandet kan bli flyttet