En mulighet som utredes i forbindelse med utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden, er flytting av fergesambandet.

Sambandet som i dag går mellom Melbu og Fiskebøl, blir med andre ord utredet og om mulig flyttet dersom Statens vegvesen finner ut at det kan være et alternativ til tunell eller bro over Hadsellfjorden.

– I tillegg til å se på alternativer for fast vegforbindelse over eller under sjøen, skal utredningen vurdere alternativer til dagens sjøtransport. En mulighet er å flytte ferjesambandet, slik at overfarten blir kortere. Andre former for båttransport med bedre tilrettelegging for syklister og kollektivtransport, blir også vurdert, melder Statens vegvesen i en status for arbeidet om framtidig kryssing av Hadselfjorden.

Statens vegvesen sier ikke noe om hvor det nye fergesambandet eventuelt kan komme, men det er en del av vurderingen å se om fergekryssingen av Hadselfjorden kan bli kortere, rimeligere og mer hensiktsmessig enn dagens fergesamband fra Melbu til Fiskebøl.

 

Forrige artikkelDeler av sykehuset kan bli stengt
Neste artikkelForkastninger reduserer trasévalgene under Hadselfjorden