Hjem Nyheter Forkastninger reduserer trasévalgene under Hadselfjorden
skilt andenes sortland melbu fiskebøl

Forkastninger reduserer trasévalgene under Hadselfjorden

Seismiske undersøkelser under Hadselfjorden viser at det er klartlagt flere forkastninger i havgrunnen. Det kan begrense aktuelle trasévalg for en undersjøisk forbindelse under Hadselfjorden.

På den positive siden opplyser Statens vegvesen ble det på 1990-tallet i tillegg ble det stilt spørsmål om fare for jordskjelv var til hinder for å bygge tunnel i området.

– En ny seismisk undersøkelse viser at dette ikke er noen aktuell problemstilling, melder Statens vegvesen i forbindelse med et politisk samrådsmøte som skal holdes i Svolvær torsdag denne uka og som handler om utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden (KVU).

I møtet skal Statens vegvesen orientere om utredningsarbeidet så langt, og drøfte overordnede mål for arbeidet. Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, og representanter for berørte kommuner vil delta.

– Sykehustilbud og videregående skoler er en del av utredningen om Hadselfjorden. Det samme er geologiske undersøkelser av undersjøiske forhold og framtidas ferjeteknologi.

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden.

I tillegg til møter med kommuner, næringsliv og andre interessenter, er konsulentfirmaet Menon Economics engasjert til å se nærmere på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for tilbudene innen helse, utdanning og lufthavner i Lofoten og Vesterålen.

Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte med den politiske ledelsen i berørte kommuner og Nordland fylkeskommune, for å informere om utredningsarbeidet så langt og drøfte overordnede mål for arbeidet.

Flere tunnelutfordringer

Utredningen vil vurdere alternativer til dagens ferjekryssing av Hadselfjorden. Både bru og undersjøisk tunnel kan være alternativer. Tunnel ble også vurdert i forbindelse med utredningen av Lofotens fastlandsforbindelse på 1990-tallet, men det gjøres nå en ny vurdering basert på oppdaterte geologiske undersøkelser.

Siden forrige utredning har det kommet strengere krav til maksimal stigning i undersjøiske tunneler, i tillegg til nye sikkerhetskrav. Kravene innebærer at tunnelene må bygges lengre og at tunneler over 10 kilometer må ha egen parallell rømningsveg, heter det.

 

Forrige artikkelHadselfjorden: Fergesambandet kan bli flyttet
Neste artikkelFergestrekningen over Hadselfjorden kan halveres