Avstanden som ferga over Hadselfjorden i dag bruker fra Fiskebøl til Melbu, kan nær halveres dersom det i framtiden blir aktuelt å flytte et eller begge fergeleiene.

Det var Statens vegvesen som tirsdag kunngjorde at flytting av et eller begge fergeleiene som i dag benyttes over Hadselfjorden, er et alternativ som skal vurderes i forbindelse med utredningene knyttet til framtidig kryssing av Hadselfjorden.

En av de korteste avstanden over Hadselfjorden er mellom Holdøya og Vassvikodden på Hadseløya, som vist på bildet. Dersom det skulle bli anlagt nye fergeleier på disse stedene, vil avstanden mellom fergeleiene kunne reduseres fra dagen åtte kilometer, til drøyt fire kilometer.

Dersom dette skulle bli aktuelt, betyr det også at overfarten mellom Lofoten og Vesterålen minst kan halveres fra dagens 25-30 minutters reise. Med dagens ferge kan overfarten med andre ord reduseres til mellom 12 og 15 minutters reise.

  • Brukertips: Klikk «TAG» og «RELATERTE ARTIKLER» under for å lese mer

10 minutter?

Dersom man i framtida skulle bestemme seg for satse på mindre, men langt raskere ferger eller bilbåter, vil det være fullt mulig å kunne krysse Hadselfjorden på 10 minutter på en godværsdag.

Eventuelle nye fergeleier vil koste, men slike investeringer vil ikke komme i nærheten av det en tunell eller en bro over Hadselfjorden vil koste.

Lavere investeringer

På lofotsiden ligger nye E10 nært Holdøya. Det betyr mindre investeringer i en ny vei som måler om lag en kilometer. Resten av infrastrukturen ligger der i dag. Det ville imidlertid trolig måtte bygges en ny molo i forbindelse med Holdøya, som heller ikke vil være noen stor investering. Moloene på Melbu koster drøyt 100 millioner kroner.

Dersom det for eksempel skulle bli nytt fergeleie plassert på Vassvikodden på Hadseløya, vil reisende spare nærmere fire kilometer vei ved å slippe kjøring helt til Melbu. Denne løsningen vil med andre ord korte ned avstanden mellom Lofoten og Vesterålen med tilsvarende veilengde.

Store driftskostnader

Dagens fergesamband over Hadselfjorden har relativt store årlige driftsutgifter for Nordland fylkeskommune. Dessuten forurenser ferga på denne strekningen relativt mye. Utredningen som skal gjøres for kryssingen av Hadselfjorden, må også se på om investeringene i bru eller tunell kan være lavere eller lik dagens utgifter over tid. Hva utrederne til slutt måtte anbefale, er inntil utredningen foreligger i det blå.

 

Forrige artikkelForkastninger reduserer trasévalgene under Hadselfjorden
Neste artikkelBushro på rømmen fra norske myndigheter