Når områdereguleringsplanen for Stokmarknes sentrum blir vedtatt, ligger det an til at ansatte i stedets bedrifter blir nektet å parkere i sentrum.

Det er i forbindelse med merknadsbehandling i Hadsel kommunes komité for utvikling at det har kommet et forslag som skal gi handlende framfor ansatte parkeringsplasser.

Det er Roar Wedding som i en merknad til områdereguleringen for Stokmarknes har gjort kommunen oppmerksom på problemstillingen med at ansatte i bedrifter selv tar opp mange av parkeringsplassene i Stokmarknes sentrum.

– For å få flere ledige parkeringsplasser i sentrum må de ansatte i butikkene parkere utenfor sentrum eller gå/sykle på jobb. Det bør være i de ansattes og i bedriftens interesse at butikkene har mest mulig ledige parkeringsplasser for kunder.

Årsaken er at det er kundene bedriftene lever av. Det bør innarbeides i planbestemmelsene at ansatte ikke har anledning til å parkere på viktige parkeringsplasser for næringen i sentrum.

Slik har rådmannen Hadsel kommune sammenfattet merknaden fra Roar Wedding.

Weddings forslag der besøkende gis forrang fremfor ansatte tas med i reguleringsbestemmelsene. Det er lite parkeringsplasser i sentrum og da må de besøkende prioriteres. En måte å regulere dette på er å innføre timeparkering eller parkometre. Dette tas opp til vurdering i den kommende detaljreguleringsplanen, skriver rådmannen i sitt forslag til komiteen for utvikling i Hadsel.

KILDEHadsel kommune
Forrige artikkelSlik vil Hadsel stoppe lokale boligspekulanter i kommunen
Neste artikkelBiskopen ønsker par av samme kjønn velkommen