Dersom Rådmannen i Hadsel får det som han vil, skal boligspekulanter stoppes der det er mulig.

Overfor komité for utvikling foreslår Rådmannen i Hadsel å selge nye boligtomter i flere ulike områder i kommunen. Det gjelder Rishaugen og Sævtjønna på Stokmarknes, Børøya øst og Melbu øst.

– For å forhindre tomte- og boligspekulasjoner kan ikke kjøper uten videre selge eiendommen i ubygd stand til en tredje person. Dersom kjøperen skal selge tomten før den er bebygd har kommunen rett til å kjøpe tilbake tomten på samme vilkår og til samme pris som i kontrakten. Dersom kommunen ikke benytter sin tilbakekjøpsrett, har kjøper rett til å selge tomten videre, men på samme vilkår og til samme pris som er fastsett i kontrakten. For tomter/ bygg avsatt til boligsosiale formål kreves botid på tre år før huseier kan videreselge huset, eventuelt gjøres kommunal gjenkjøpsrett gjeldende de tre første årene.

Det skriver rådmannen i Hadsel i et av mange punkter rundt boligsalg i kommunen.

På Rishaugen boligområde er kommunen og fylket enig om finansiering av en forlenget gang- og sykkelvei. På Sævtjønna regner kommunen med å få tilbake midler som er brukt på å regulere. Børøya øst blir et svært populært område å bygge bolig, men regulering gjenstår.

For boligområdet Melbu øst ønsker rådmannen å ferdigstille for slag direkte til husbyggerne. I første omgang planlegges det 10 til 15 tomter. Tre av disse avsettes til boligsosiale formål.

– Ved å gjøre det slik vil husbyggeren selv kunne velge hustype i stedet for å være avhengig av det entreprenøren velger, heter det.

I alle områdene mener rådmannen at en viss del av tomtene bør settes av til boligsosiale tiltak.

KILDEHadsel kommune
Forrige artikkelRådmannen vil avvikle Hadsel Eiendom KF
Neste artikkelAnsatte skal nektes å parkere i Stokmarknes sentrum