Av Ann-Helen F Jusnes, biskop i Sør Hålogaland

Nettavisa LoVe 24s journalist Thor-Ivar Guldberg hadde 9.september en artikkel om den nytilsatte presten i Hadsel; Pål Wirkola Svendsen. I denne artikkelen påstås det at Svendsen er en mørkemann, og for å begrunne dette brukes informasjon sakset fra en artikkel i Rakkestad Avis i vår. Der henvises det til et opprop som 233 prester før Kirkemøtet 2016 skrev om den kirkelige situasjon, der de tar opp det alvoret de mener ligger i at kirken nå åpner for vielse av par av samme kjønn.

Les mer: «Mørkemann» skal bli sogneprest i Hadsel

Jeg vil først beklage at LoVe 24 betegner en prest de ikke selv har møtt eller spurt om synspunktene til for mørkemann. Når i tillegg de opplysninger de bringer ikke er rett blir dette mer alvorlig.

Pål Wirkola Svendsen forteller at han ikke har stått og ikke står på det oppropet mot vielse av likekjønnede par som avisen refererer til. Han har derfor aldri sagt at han vil slutte som prest når vi får en liturgi som åpner for at  et par av samme kjønn skal kunne vies i kirken. Han er av de prester som selv ikke ønsker å vie likekjønnede, og etter Kirkemøtets vedtak i januar 2016 er det samstemmighet om at denne rettigheten skal prester og eventuelt andre ansatte i kirken ha. I oppslag i vesteråslaviser har det tidligere gått frem at flere av prestene i prostiet deler dette synet.

LoVE 24 har altså trukket konklusjoner angående Pål Wirkola Svendsen, som det ikke er dekning for, og menighetene i Hadsel behøver ikke være redd for at de får en prest som vil slutte i tjenesten når vi får en liturgi for vielse av likekjønnede.

På Kirkemøtet 2017 skal liturgi for vigsel av likekjønnede vedtas. Med den sammensetning Kirkemøte har vet vi at det blir et stort flertall for å vedta denne liturgien. Det betyr at vi kort tid etter dette kirkemøte kan ønske velkommen par av samme kjønn som ønsker å gifte seg i Den Norske kirke. Biskopen i Sør Hålogaland og de fleste av  de 8 prostene og svært mange prester står klar for å gjøre dette, og vi er  glade for at likekjønnede par nå får samme mulighet som andre til å inngå sitt ekteskap i den kirke de tilhører. Personlig har jeg kjempet for at dette skulle skje i mesteparten av mitt 30 årige presteliv i Sør Hålogaland.

Men det er altså ulike syn på dette i Den norske kirke, og Kirkemøtet har derfor også sagt at det skal være mulig for den enkelte prest å ta et selvstendig valg om han eller hun ønsker å vie par av samme kjønn. I Vesterålen prosti vil det  være slik at prosten har ansvar for både å ivareta disse presters rettighet OG å gjøre det mulig for ethvert par, om de er av samme kjønn eller ikke, å kunne bli viet i den kirke de ønsker.

Både Bispemøtet og Kirkemøtet har sagt at dette er en sak som ikke er av en slik art som splitter kirken, og at vi skal leve sammen i kirken med to syn.

Jeg tror dette er en god rettesnor for alt fellesskap mellom mennesker. I hele samfunnet må vi mer og mer lære at vi har ulike syn på viktige anliggender, det være seg kulturelt, etnisk eller religiøst/ livssynsmessig. Det er en øvelse på et godt demokratisk og tolerant samfunn.

Mvh Ann-Helen F Jusnes, biskop i Sør Hålogaland

Fakta om biskopen i Sør-Hålogaland

  • Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (født 21. juli 1956) er biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Hun tok over som biskop etter Tor B. Jørgensen, og ble vigselt til biskop 24. januar 2016. Jusnes har før hun ble biskop vært prost i Lofoten prosti i åtte år, og har tidligere også vært ordfører for Arbeiderpartiet i Flakstad.
  • Jusnes ble ordinert til prest i 1984, og har jobbet som prest i Hamar og Sør-Hålogaland bispedømmer. Hovedtyngden av prestetjenesten har hun gjort i Lofoten, med to perioder som sokneprest i Flakstad og åtte år som prost.
  • Ann-Helen Fjelstad Jusnes ble nominert som kandidat til å etterfølge Tor B. Jørgensen som biskop i Sør-Hålogaland bispedømme i 2015, og fikk størst oppslutning av alle kandidatene i alle høringsinsrunder. 17. september ble hun enstemming tilsatt som biskop av Kirkerådet. Jusnes var den fjerde biskopen som ble tilsatt etter at Kirkerådet overtok denne oppgaven fra regjeringen, og den første kvinnen.

Kilde: Wikipeida

Forrige artikkelAnsatte skal nektes å parkere i Stokmarknes sentrum
Neste artikkelBladet Vesterålen vil ta betalt for artikler på nett