Den ordinerte presten Pål Wirkola Svendsen er én av 233 prester i Den norske kirke som har signert et opprop mot vielse av likekjønnede par. Presten forfekter bibelens syn slik det ble skrevet ned for 2000 år siden. Pål Wirkola Svendsen blir nå ny sogneprest i Hadsel.

Østfold-mannen som nå blir sogneprest i Hadsel er omtalt i en artikkel i Rakkestad Avis i vår. Der går det fram at Pål Wirkola Svendsen og sognepresten i Rakkestad, Svein Olav Nicolaisen, ikke ønsker å vie likekjønnede kirkemedlemmer i kommunen.

– Slik som vi tolker Bibelen, er evangeliets lære at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og det har vært kirkens syn i 2000 år, sier han til Rakkestad Avis.

Vil ikke vie likekjønnede
Det var i forbindelse med kirkemøtet i vår, der Den norske kirke vedtok at to av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken sin. Pål Wirkola Svendsen er motstander av kirkens eget vedtak og vil ikke vie homofile i kirkene i Hadsel.

Følger bibelens bokstav
– Vi som har signert oppropet mener at vi ikke har mandat til å gjøre dette ut ifra Bibelen, og mener at kirken må forholde seg til dette. I tillegg ønsker vi å sikre oss at vi har en reservasjonsrett til å ikke vie likekjønnede, og at dette er noe som er opp til hver enkelt prest, sa sogneprest Svein Olav Nicolaisen på vegne av de 233 prestene som signerte oppropet mot vielse av likekjønnede par.

Likekjønnede får vielse i Hadsel
Likekjønnede par har imidlertid lite å frykte. I det samme vedtaket i Den norske kirke, vedtaket som nypresten i Hadsel, Pål Wirkola Svendsen, har signert mot – står det også at prestenes sjef, prostene, har ansvar for at kristne par får en prest som vil vie dem i sin lokale kirke.

Truer med å forlate kirken
Pål Wirkola Svendsens tid som ansatt i Den norske kirke er samtidig uviss, ettersom han ved å signere oppropet fra de 233 prestene også har satt et slags ultimatum. Der ba de innen utgangen av 2017 om en avklaring.

– Vi ber både bispemøtet, kirkerådet og kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren, heter det i oppropet signert av 233 prester. I følge Rakkestad Avis mener prestene at svaret de får vil avgjøre deres framtid i Den norske kirke. Det betyr at dersom de ikke får gjennomslag for sitt syn, truer de med å forlate kirken. Det betyr i så fall at Hadsels nye sogneprest må si opp sin stilling.

Fakta om vedtaket
Rakkestad Blad kunne etter kirkemøtet i Den norske kirke besluttet den 11. april 2016 fortelle at dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgelig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, også skal gjelder likekjøjnnede par. Beslutningen gjelder hele Den norske kirke. Alle medlemmer skal med andre ord kunne inngå ekteskap i sin lokale kirke. Prester fikk i samme vedtak frihet til å velge om de vil vie likekjønnede par.

 

KILDERakkestad Avis
Forrige artikkelNye hurtigruter får ny miljøvennlig teknologi
Neste artikkelEktepar i Lofoten mener Vågan-lege lyver i tilsynssak