Utlendingsdirektoratet (UDI) mener at bortviste utlendinger med ulovlig opphold i Hadsel kommune ligger utenfor UDIs ansvarsområde. Dermed har Hadsel Eiendom KF ingen å sende regninga til.

Hadsel Eiendom KF har utestående mer enn 166.000 kroner i husleie hos bortviste utlendinger som ikke har lovlig opphold i landet. Verken Namsmannen i Hadsel, NAV eller UDI gjør noe med saken. Kommunens egne trengende innbyggere får dermed ikke benyttet boligen som de bortviste utlendingene disponerer.

Les mer: Bortviste utlendinger fortrenger innbyggere i Hadsel

Seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDIs kommunikasjonsstab sier at de har ansvar for å tilby asylsøkere som befinner seg i Norge en plass i asylmottak.

– De som bor i asylmottak, får noe pengestøtte fra UDI, men de som velger å bo privat i stedet for i mottak, har ikke rett på økonomisk støtte. Dette faller derfor utenfor UDIs ansvarsområde, sier seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDIs kommunikasjonsstab til LoVe24.no.

Les mer: Utlendingene har ingen rettigheter hos NAV

Dermed står utfordringene til Hadsel Eiendom KF fortsatt uløst, ettersom de forsatt må huse utlendinger som er bortvist og som oppholder seg ulovlig i landet.

Forrige artikkelRevisor: – Hadsel brukte over halv milliard til kommunal drift
Neste artikkelOvertent hus kunne ikke reddes