Språktesten som UDI bruker i sin begrunnelse for å sende Bushro Said Jama ut av landet, er langt fra så sikker som det UDI til nå har påstått.

I følge vedtaket om såkalt «tilbakekall flyktningestatus», som LoVe24.no har fått tilgang til, viser at UDI ikke her helt sikker på om språktesten er hundre prosent korrekt.

«Sammenfattningsvis viser språkanalysen tydelig at utlendingens språkbruk mest trolig er avvikende fra det oppgitte språksamfunnet», står det i vedtaket datert 21. oktober 2016. Dette viser at UDI snakker som sannsynligheter, ikke hundre prosent fasit. Senere i vedtaket sier UDI derimot at språkanalysen med sikkerhet viser at hennes dialekt ikke er den samme som man snakker der hun mener hun er fra.

I språktesten har man antatt at Bushro Said Jama tilhørte språksamfunnet «af-bimaal».

– Analysen viser at de noterte dialektale drag i hovedsak er avvikende fra af-bimaal. Noen elementer er forenlig med af-bimaal, men flere av disse er også forenlig med andre varianter. Hoveddelen av de noterte dragene er forenlig med darood/sentralsomalisk. Sammenfattningsvis viser språkanalysen at utlendingen språkbruk mest trolig er avvikende fra det oppgitte språksamfunnet.

– Etter en konkret helhetsvurdering av alle momentene i saken mener UDI at utlendingen har gitt uriktige opplysninger om sin identitet, herunder bosted i Somalia. Vi viser til de nye opplysningene i språkanalysen, utlendingens facebook-profil og valutaregisteret, skriver rådgiver Nina M. Tangen i Utlendingsdirektoratet i vedtaket.

– UDI fester ikke lit til utlendingens forklaring når det gjelder hennes dialekt. Vi viser til at utlendingen opplyser under asylintervjuet at hun er sikker på at hun snakker dialekten som er vanlig der hun kommer fra. Derimot viser språkanalysen at utlendingen ikke snakker slik som det er vanlig å snakke i Eybutay. Språkanalysen viser at utlendingen snakker darood/sentralsomalisk, som ikke er vanlig å snakke i området som utlendingen opplyser at hun kommer fra. Hun opplyser å være født og oppvokst i Eybutay og UDI forventer derfor at utlendingen snakke dialekten som er vanlig for området. UDI mener at språktesten svekker utlendingens troverdighet om anført bosted, heter det i vedtaket.

Dette viser at UDI ikke er helt sikker i sin sak, men mener at dette er et av flere punkter som peker i en viss retning.

Forrige artikkelHer bør den nye storflyplassen for Lofoten og Vesterålen komme
Neste artikkelSortland bør bli geografisk driftsenhet for politiet