Professor Abdalla Omar Mansur, en liggnvist ved universitetet i Roma, har kommet fram til at dialekten til Bushro Jama er sørsomalisk. Det opplyser advokat Daniel Riibe-Stokland ved advokatkontoret Wold på Sortland.

– Undertegnede har på vegne av Bushro Jama og hennes familie kontaktet professor Abdalla Omar Mansur, lingvist ved universitetet i Roma. Professoren er spesialist på det somaliske språket, og har fått seg forelagt lydinnspillingen tilhørende Bushro Jama, for nærmere analyse.

– Av analysen fremgår det en rekke sentrale og viktige funn. Professor Mansur viser blant annet hvordan ulik tilnærming til en slik analyse kan gi grunnlag for ulike resultater. Resultatene fra analysen viser at Bushro Jama’s språk tilhører Sør-Somalia, slik Bushro selv hevder.

Avhørt på Stokmarknes

Utlendingsdirektoratet mener at Bushro, som bor i Hadsel i Vesterålen, er fra et annet sted i Somalia enn det hun opprinnelig oppga da hun kom til Norge for over seks år siden. I et avhør ved lensmannskontoret på Stokmarknes, som ble fortatt av en konsulent uten politiutdannelse, mener politiet å konkludere med at Bushro er fra Nord-Somalia. Avhøret baserte seg i hovedsak på opplysninger fra Bushros egen Facebook-side.

Strid om språkanalyse

Det har lenge vært strid om hvorvidt språkanalyseselskapene som Utlendingsdirektoratet bruker, har god nok kvalitet og om de er til å stole på.

Advokat Daniel Riibe-Stokland sier til LoVe24.no at analysen viser hvilke påvirkningsfaktorer som medfører at språket kan ha innslag av dialekter også fra andre områder.

– Denne analysen har således en helt motsatt konklusjon av den språkanalyse som utlendingsmyndighetene har foretatt gjennom analyseselskapet Verified AB. Professor Mansur har tidligere fremhevet store svakheter med språkanalysene som Verified AB gjennomfører.

Tusen kilometer

Utlendingsdirektoratet mener at Bushro Jamas opplysninger knyttet til hennes søknad om asyl i 2011 tilsa at hun skulle få asyl i Norge. Hun opplyste da at hun var fra landsbyen Eybutey i Nedre Shabelle i Sør-Somalia. Området hun opplyste å være fra utgjorde grunnlaget for at hun fikk asyl. I 2016 mente Utlendingsdirektoratet, etter å ha gransket Bushros Facebook-side, at hun ut fra opplysningene der måtte være fra Garowe i Nugaal, Puntland, som er i Nord-Somalia. Det er tusen kilometer lengre nord enn Eybutey. Dersom hun hadde oppgitt Garowe som hjemsted, opplyser Utlendingsdirektoratet at hun ikke ville ha blitt innvilget asyl i Norge.

Nå viser imidlertid språkanalyser som den italienske professoren har utført, at Bushro Jamas er fra Sør-Somalia, slik hun har oppgitt til myndighetene i 2011.

Forrige artikkelBest og dårligst i Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelStrekker strikken under VM i skreifiske i Svolvær