Etter en årelang og skadelig prosess for Lofoten og Vesterålen har Avinor kommet til at planene om storflyplass på Gimsøya i Lofoten må skrinlegger. Årsaken er at det vil bli for mye turbulens på Gimsøya.

Politikere vest i Lofoten mener nå at flyplassen heller bør bygges på Lekens, som en forlengelse av dagens småflyplass. Dette er vi sterkt uenige i, rett og slett fordi flyplassen på Stokmarknes i så fall må beholdes. Da vil man ikke få den effekten mange har håpet på, nemlig at nedleggelse av flyplassene på Stokmarknes, Svolvær og Leknes skal bli en del av statens besparelser ved opprettelse av en ny storflyplass og dermed også en indirekte finansiering av ny stor flyplass for regionene.

Avinor har nå signalisert at organisasjonen skal vurdere nye muligheter for området Ofoten, Vesterålen og Lofoten. Det er et farlig signal, både for Lofoten og Vesterålen, men ikke for Ofoten. Dersom ikke politikerne i Lofoten og Vesterålen ikke kan finne sammen og bli enige om en ny storflyplass i regionene, risikerer de at det ikke blir noen ny flyplass i Lofoten og Vesterålen, i alle fall ikke i overskuelig framtid. Risikoen er at man støtter seg på veiutbyggingen fra Vesterålen i retning Evenes, og lar Evenes blir permanent flyplass for de tre regionene.

Det beste nå er at politikerne, spesielt i Vågen og Hadsel, kommer sammen nå for å finne en felles strategi. Det gamle forslaget om å lage en helt ny storflyplass på Hadselsand må tas fram på nytt. I kombinasjon med tunell under Hadselfjorden, vil det skape den mest ideelle løsningen for begge regionene.

I en slik dialog bør politikerne i Vågan og Hadsel også ta opp dialogen om sammenslåing av de to kommunene. For det er i disse to kommunene man i framtiden kan finne ny kraft og utsikter til en positiv utvikling for felles løsninger.

Samtidig vil vi advare krefter i vestre Lofoten mot å kjempe mot en mer sentralt plassert flyplass i Lofoten og Vesterålen. Vi er enige med ordfører Eivind Holst i Vågan kommune, om at det må bygges en flyplass på 2500 meter. Det er det plass til på Hadselsand. Akkurat nå finnes det ingen andre alternativer, i hvert fall ikke som har kommet på bordet til myndighetene.

Dersom folk eldre enn 40 år skal få oppleve ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen i sin levetid, må kreftene i vestre Lofoten gi seg og støtte en storflyplass som ligger mer sentralt. For hele Vesterålen vil en storflyplass på Leknes være lite attraktivt, rett og slett fordi det trolig vil ta like lang tid som å reise til Evenes. Da blir en ny storflyplass en løsning kun for Lofoten, og det er ikke Vesterålen tjent med.

Forrige artikkelTroms vil ta Vesterålen fra Nordland
Neste artikkelTvil om UDIs språktest av Bushro Said Jama