Når kommunen truer lokalsamfunnet Sandnes på Langøya, er det ikke mer enn rett og rimelig å legget et par tunge steiner på vektskåla.

Kommunestyret i Hadsel bestemte i fjor at ungdomsskolen på Sandnes skal legges ned. Årsaken er at kommunen ikke har penger til å drive ungdomsskolen. Elevene skal etter nedleggelsen busses til skolen på Stokmarknes.

15 elever

I følge en veiledning på Utdanningsdirektoratets nettsider må en privatskole ha minst 15 elever de tre første driftårene. Ungdomsskolen på Sandnes har nærmere dobbelt så mange. Det betyr at et viktig krav fra myndighetene for å starte en privatskole lett blir innfridd. Dette forutsetter selvfølgelig at en stor del av elevene begynner ved den nye skolen, framfor å gå på skole på Stokmarknes.

Friskoleloven

I friskoleloven heter det at en skole ikke skal få godkjenning dersom etableringen vil medføre negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Dersom skolen over tre påfølgende skoleår i sammenheng har færre enn 15 elever, faller godkjenningen for skolen bort.

Velger Sandnes

Spørsmålet er dermed hvor mange elever en ny privat skole på Sandnes kan regne med å ha over flere år. Vi tipper at mange av ungdommene på Sandnes heller vil gå på skole hjemme, framfor på Stokmarknes.

Kan glemme Stokmarknes

Dersom dette stemmer er det gode muligheter for at en privat skole på Sandnes har livets rett. Og når skolen er etablert og godkjent av utdanningsmyndighetene, kan ungdommene glemme å reise til Stokmarknes.

Hadsel kun høringsinstans

Hadsel kommune er riktignok en høringsinstans i forbindelse med en søknad om opprettelse av en privat skole på Sandnes. Dersom Hadsel kommune tenker å bruke økonomiske argumenter mot etableringen av en ny skole, tror vi kommunen kommer til å gå på en aldri så stor smell. Det vil i alle fall være interessent å lese en slik høringsuttalelse.

Få artumenter mot

Dersom kommunen skal nå fram for å stoppe en privat skole, må det trolig ligge andre argumenter til grunn. For eksempel at skolen på Stokmarknes blir dårligere som konsekvens av den nye skolen. Det har vi ikke tro på, ettersom Stokmarknes skole allerede leverer de beste resultatene i kommunen.

Statlige tilskudd

Videre er det slik at alle offentlig godkjente privatskoler har rett til tilskudd til skoledriften, på samme måte som en offentlig skole. Om ikke ville det vært diskriminerende. Me dopprettels av privatskole på Sandnes vil kommunen rett og slett miste skoletilskuddene for disse elevene, som i dag går rett i kommunekassa.

Dårligere kommuneøkonomi

Det betyr i neste omgang at Hadsel kommune får et lite hyggelig redusert skolebudsjett å rutte med i framtida, ettersom tilskuddet for Sandnes-elevene går til den nye privatskolen framfor kommunen. Hvor mye penger har Hadsel kommune da tjent på å legge ned ungdomstrinnet på Sandnes? Kanskje ingen ting!

Privat eller offentlig

Det politikerne i Hadsel nå egentlig må ta stilling til, er om de foretrekker en privat skole på Sandnes som stjeler tilskudd fra staten eller om de ønsker å omgjøre vedtaket om å legge ned ungdomstrinnet på Sandnes.

Sterke ods på Sandnes

Uansett utfall, er det ikke umulig at befolkningen på Sandnes på en eller annen måte kommer til å vinne over kommunen. Etter det vi skjønner er det ikke lite trolig at valget vil stå mellom en privat skole eller en offentlig skole. Dersom kommunens politikere er kloke nok til å velge fortsatt offentlig skole i bygda, blir det fortsatt være skole i bygda samtidig som kommunen vil forsette å motta statsstøtte.

Det vil i alle fall være en fallitterklæring for Ap-styrte Hadsel kommune dersom det må opprettes en privat skole. Vi tipper politikerne finner å kunne opprettholde den offentlige skolen på Langøya. Dermed skulle det være mulig å unngå opprivende ungdomsår for elevene.

Forrige artikkelForeslår kutt i fergesambandet mellom Lofoten og Vesterålen
Neste artikkelVindmålere skal sikre fergeseilas over Hadselfjorden