Utredningen om fremtidig ferge- og hurtigbåtruter i Nordland konkluderer med at det ikke er behov for kveldsrutene mellom Melbu og Fiskebøl.

Utredningen ble overlevert samferdselsråden i Nordland mandag. Noe av grunnlaget for innstillingen om å redusere antall avganger mellom Melbu og Fiskebøl på kveldstid, er at fergeruta i utgangpunktet er trafikkdrevet.

Nedlegging

– Nedlegging av kveldsturer har mindre virkninger for næringstransportene mellom Lofoten og Vesterålen, heter det i rapporten. Andre reisende er med andre ord ikke prioritert i vurderingene. Likevel heter det at fergeruta mellom Melbu og Fiskebøl er viktig for å knytte Lofoten og Vesterålen sammen, både når det gjelder person- og næringstransport.

96.000 passasjerer

Rapportgrunnlaget slår fast at ferge med bil er benyttet på 29 prosent av reisene i løpet av en uke. 34 prosent reiser med ferge uten bil og 37 prosent reiser med hurtigbåt. Den mest benyttede fergeruten i området er sambandet Melbu – Fiskebøl med 96 000 passasjerer i 2015, og det er eksklusive sjåførene som kjører bilene. Antall reelle passasjerer er med andre ord høyere enn tallene viser.

Styres av trafikkmengde

Trafikkdrevne fergeforbindelser er forbindelser der kapasitet og frekvens styres av trafikkmengde og vegnettets funksjon. Denne funksjonen har sambandet Fiskebøl – Melbu, for å knytte sammen Lofoten og Vesterålen. Sambandene er primært bygd opp som en del av vegsystemet slik at gods- og persontransport knyttes til hovedvegsystemene, heter det i rapporten.

Omkjøring

– Ferge 18-732 Fiskebøl – Melbu er i utgangspunktet trafikkdrevet dvs. kapasitet og frekvens styres av trafikkmengden. Sambandet har omkjøringsmuligheter (via LOFAST jorn.anm), åpningstid på kveld reduseres, heter det, samtidig som næringstransportbehovet prioriteres.

Forrige artikkelTo personbiler i ulykke på E10
Neste artikkelSlik kan Sandnes vinne skolekonflikten med Hadsel