Fiskefôrprodusenten Biomar handlet resolutt da naboene klaget støy fra fabrikken på Myre i Øksnes inn for Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har etter mottatte klage hatt en gjennomgang av aktuelle støykilder og gjennomført tiltak, skriver produksjonsdirektør Arne-Otto Olsen i sitt svar til fylkesmannen:

  1. Alle samarbeidende rederier som har båter som anløper fabrikken er gjort oppmerksomme på forholdet, og anmodet om å så langt som mulig iverksette støyreduserende tiltak. (Herunder redusere bruk av hjelpemotorer, vifter, slamring med romluker etc)
  2. For å redusere støyproblemene er det gjennomført strakstiltak i form av støydempende matter som benyttes ved lasting av sideportbåter.
  3. Vi har for en periode frem til over nyttår innført restriksjoner på lasting av båt på natt. (Vi vil søke å unngå lasting mellom 23:00 og 07:00). Dette gjelder spesifikke skip som vi vil fase ut og erstatte med nye.
  4. Vi er i dialog med firmaet Sinus AS om å få gjennomført nye støymålinger, og håper å kunne ha disse gjennomført innen utgangen av året. Resultatet av støymålingene vil bli oversendt Fylkesmannen i Nordland når de foreligger.

– Vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid før alle tiltak er gjennomført, og forsikrer om at de tilbakemeldingene vi har mottatt har vår oppmerksomhet, skriver produksjonsdirektør Arne-Otto Olsen til fylkesmannen.

Forrige artikkelKystvakta fikk opplæringspris for inntak av lærlinger
Neste artikkelFolkeaksjonen legger ikke inn årene før LoVeSe er varig vernet