Yrkesopplæringsnemda i Nordland har gitt Kystvakta ros for inntak av lærlinger gjennom å tildele dem opplæringsprisen for 2017. 

– Dette var svært hyggelig. Lærlinger er veldig viktig for oss i Kystvakta. Uten dem hadde vi  ikke kunne drive vår aktivitet slik vi gjør, sier sjef i kystvakten, flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness.

Prisen ble delt ut under Nordlandskonferansen av nestleder i Yrkesopplæringsnemda og regiondirektør i NHO Nordland, Ole Henrik Hjartøy.

Begrunnelsen

I Yrkesopplæringsnemdas begrunnelse heter det: «I den endelige finalen var det fem gode kandidater og juryen har landet på årets prisvinner med følgende begrunnelse: Denne virksomheten har et svært antall lærlinger, hele 150 unge mennesker.

Siden 2005 og fram til i dag har virksomheten øket antall løpende lærekontrakter fra cirka 45 til dagens 150 og i 2017 vil de ta inn nye lærlinger, og øker det totale antallet med 10 flere.

Virksomheten har lærlinger i flere fag fra institusjonskokk, IKT, kontor, administrasjonsfaget, elektrikerfaget, matros og motormannfaget.

Virksomheten setter strenge krav til seg selv som lærebedrift og også samarbeidspartnerne både internt og eksternt.

De har utviklet gode opplæringsplaner og har gode rutiner for inntak, utvelgelse, mottak og oppfølging av den enkelte lærling.

Alle som gir opplæring av lærlinger har utdanningsnivå som ivaretar alle krav.

Kystvakta har en fjerdedel av alle lærlinger i forsvaret.»

Forslagstiller var Opplæringskontoret for Forsvaret ved Halvar Rønneberg. Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris ble i år delt ut for 25. gang. Hovedmålet med prisen er å fremme fagopplæring i arbeidslivet, og prisen er også ment til å være en motivator til å arbeide for at unge mennesker skal få en utdannelse innenfor fagopplæring i Nordland. Ikke minst skal prisen være med å bidra til å øke status til yrkesfagene.

Forrige artikkelKystverket sikret innseilingen til Melbu havn
Neste artikkelReduserte lokal støyplage etter klage fra naboene