Purrer på kommunens årsregnskap og årsberetning

Statsforvalteren i Nordland har purret Sortland kommune, som eneste i Vesterålen, og manglende innsending av årsregnskap og årsberetning.

Sortland kommune har blitt påminnet om å sende inn årsregnskapet og årsberetningen for 2022, ifølge en offisiell purring fra forvalteren.

I samsvar med forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, kreves det å sende inn disse dokumentene, sammen med revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse, til departementet. Dette skal gjøres så snart som mulig etter at årsregnskapet og årsberetningen er vedtatt.

Sortland kommune har ikke oppfylt denne plikten, og departementet har via forvalteren nå gitt en påminnelse om å sende inn dokumentene snarest mulig.

Statsforvalteren opplyser at det har stor betydning at kommunene overholder fristene for innsending av årsregnskap og årsberetning. Dokumentene er sentrale i vurderingen av blant annet kommunens økonomi.

Forrige artikkelKosmetisk sykepleier etablerer seg på Sortland
Neste artikkelGammel forurensning går mot slutten, men setter nye krav