Tirsdag kveld ble en ny forening stiftet på Melbu; Parkens venner. Foreningen skal arbeide for at det statlig sikrede friluftsområdet rundt Melbo hovedgård får tilbake fordums storhet.

En stor gjeng frivillige har i flere år arbeidet jevnt og trudd med å utvikle Parken på Melbu. Opparbeiding av farbare stier, etablering av velfungerende bålplass og nye bruer er noe av arbeidet som allerede er gjort. Mange tiår etter at den gamle minkgården på Rundingen ble avviklet, er de siste restene av etterlatenskapene fra anlegget fjernet.

Parkens venner

Nå var det på tide å gjøre arbeidet med Parken på Melbu mer formell, der blant andre Siri Johnsen var initiativtaker. Tirsdag ettermiddag møttes et par håndfuller med lokale folk som formelt stiftet foreningen; som har fått navnet «Parkens venner».

– Vi skal ikke rote i hagen til Melbo hovedgård, for den jobben gjør Museum Nord på en utmerket måte. Den nye foreningen skal ha som formål å legge til rette for aktiviteter for allmennheten i melbuparkens friluftsområde, med spesiell fokus på aktiviteter som fremmer et nært forhold til naturen, sa Siri Johnsen under stiftelsesmøtet.

Ingen kontingent

Hun ønsker alle venner av Parken velkommen i foreningen, som ikke har medlemskontingent. Spesielt barn er også velkommen, sa hun under stiftelsesmøtet.

Melbuparken friluftsområde er et statlig sikret område som eies av Hadsel kommune. Området strekker seg fra krysset Maren Frederiksens Alle og Frydenlunds gate, opp mot hovedgården og til Brekka, samt vest for Melbo Hovedgård.

Valgte styre

Den nystartede foreningen på Melbu har valgt følgende styre: Siri Johnsen (styreleder), Raymond Eidissen (nestleder), Susanne Sillansuu, Line Pettersen og Kim Pettersen. Thor-Ivar Guldberg og Kirsten Myrvang er vararepresentanter til styret.

Kollvika på Taen, ti kilometer vest for Melbu, er det andre statlig sikrede friluftsområdet i Hadsel kommune.

 

Forrige artikkelPolitiet rykker ut med mannskaper til asylmottaket
Neste artikkelSjøstjerna inngår avtale med asylmottaket