Sjøstjerna barnehage har inngått en avtale om å ta i mot barn av foreldre på Bankplassen asylmottak på Melbu.

I et eget statlig rundskriv gis det tilskudd til kommuner for barnehageplasser som stilles til disposisjon til barn av asylsøkere. Avtalen mellom Sjøstjerna barnehage skal sikre forutsigbarhet i tilbudet om barnehageplasser for barn av asylsøkere og sikre inntektsgrunnlaget i form av barnehagetilskudd til kommunen.

Den inngåtte avtalen gjelder for et år av gangen knyttet til opptak av fem barn i heldagsplass.

 

Forrige artikkel«Parkens venner» stiftet på Melbu
Neste artikkelStrømutkobling etter ulmebrann i Raftsundet