Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener at Nordland fylke skal ta en rolle i arbeidet med utarbeidelse av en ny nasjonal havstrategi for Norge.

– Nordland må ta en rolle i arbeidet med en ny nasjonal havstrategi. Vi støtter regjeringens mål om å være i førersetet i den globale utviklingen.

Det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og viser til at 25 % av Norges kystlinje ligger utenfor Nordland.

– En ny helhetlig havstrategi vil berøre Nordland på flere måter. Det er naturlig at vi engasjerer oss i både innspill og gjennomføring, sier Norvoll.

Fylkesrådet ber regjeringen legge vekt på at Norges største havområder befinner seg i Nordområdene.

– Nordland er et Norge i miniatyr og langs hele kysten finner vi en levende kystkultur som bidrar til nasjonal verdiskaping hver eneste dag, sier han.

Betydelig

– Det er et betydelig potensiale for vekst. Derfor er det særdeles viktig at næringslivet i landets lengste kystfylke både utfordres og involveres i det som må regnes som en nasjonal verdiskapingsdugnad, understreker fylkesrådslederen. Han viser også til at kompetansemiljøene i Nordland må styrkes fordi havbaserte næringene er basert på kunnskap og kompetanse.

Kystkulturen

Utenriksflåten og landets maritime næring har i stor grad rekruttert ansatte fra små kystsamfunn.

– Kystkulturen og kunnskapen her har gjort oss i stand til å skape avanserte arbeidsplasser både til sjøs og på land. Vi ser det i havbruksnæringen, i fiskeriene og i petroleumsnæringen. En avgjørende faktor i en nasjonal havstrategi må derfor være å engasjere hele kysten, sier Norvoll.

24 punkter

Fylkesrådet i Nordland spiller inn 24 punkter til regjeringens arbeid med strategien.

– Vi ønsker at regjeringen skal satse på, involvere og styrke de miljøene, som ligger i landets lengste kystfylke. En slik viktig sak skulle vi gjerne hatt enda bedre tid til å jobbe med og vi skulle gjerne blitt invitert til dialog om denne strategien. Likevel håper vi regjeringen har gjort seg godt kjent med vår næringsstruktur og at nettopp særlig næringslivet i Nordland er involvert i arbeidet, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Forrige artikkelSkoleeierne vurderer skolemiljø og regelverk
Neste artikkelNå kan du få ministeren til å stoppe ulvejakta