Naturvernforbundet ber nå alle ulvevenner om å sende et protestbrev til klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen.

I følge kampanjen til Naturvernforbundet vil 47 av de 67-69 ulvene i Norge bli skutt i vinter.

– Det har fylkespolitikerne som sitter i rovviltnemndene bestemt. Naturvernforbundet frykter en masseslakt av ulv vi ikke har sett maken til i moderne tid i Norge. Vi vil klage på vedtakene. Første klagerunde førte ikke frem, til tross for at nemndene mottok over 14.000 klager, heter det fra Naturvernforbundet.

Nå er det klima- og miljøminister Vidar Helgesen som får sakene på sitt bord.

– Vi behøver hjelp fra deg for å sette makt bak våre krav. Jo flere som klager, jo større blir presset på Regjeringen for å endre vedtakene. Nesten 70.000 personer har skrevet under et opprop for å bevare ulvens plass i den norske naturen. Nå er det viktig at statsråd Helgesen får høre hva vi mener, heter det.

Her kan du bidra til å verne ulven

Forrige artikkelNordland Ap vil ha ny nasjonal havstrategi
Neste artikkelVoldsom Hadsel-støtte til utvisningstruet elev