Fiskeridirektoratet advarer om mulige konsekvenser for legging av en 34 kilometer lang sjøkabel mellom Hadsel og Sortland.

Fiskeridirektoratet mener det er risiko for oppheng i bunngarn og mulige konflikter med oppdrettslokaliteter. Derfor er både Nordlaks, Nord fiskarlag og Norges kystfiskarlag på adresselista der bekymringene deles.

For å ivareta fiskeri- og akvakulturnæringen, anbefaler direktoratet en rekke vilkår som bør inkluderes i en eventuell tillatelse. Dette inkluderer arbeid utenfor gyteperioden, utforming av kabelen for å unngå oppheng, melding av kabelens posisjon til Kartverkets sjødivisjon, og erstatningsansvar for skade på fiskeredskap.

Omfattende uttalelse

Fiskeridirektoratet har levert en omfattende uttalelse angående søknaden om utlegging av en ny fiberoptisk sjøkabel mellom Stokmarknes og Sortland i Hadsel og Sortland kommuner. Den detaljerte rapporten gir en nøye gjennomgang av direktoratets rolle i saken, betydningen av den imponerende kabellengden, viktige fiskeri- og akvakulturinteresser i området, samt mulige konsekvenser av det omsøkte sjøkabelprosjektet.

Fiskeridirektoratets rolle

Fiskeridirektoratets grunnleggende rolle i saken er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. I denne saken uttrykker de sin posisjon i tråd med havne- og farvannsloven for å opplyse myndighetene om de viktige fiskeri- og akvakulturinteressene i det aktuelle området.

Imponerende kabellengde

Søknaden om utlegging av sjøkabelen mellom Stokmarknes og Sortland er bemerkelsesverdig på grunn av kabelens betydelige lengde. Med en traselengde langs overflaten på hele 34100 meter representerer dette et teknologisk og ingeniørmessig spennende prosjekt i regionen. Dette faktum alene understreker viktigheten av en grundig vurdering av prosjektets påvirkning på miljøet og fiskeriaktiviteten i området, ifølge Fiskeridirektoratet.

Fiskeri- og akvakulturinteresser

Fiskeridirektoratet har identifisert flere sentrale fiskeri- og akvakulturinteresser som kan bli påvirket av sjøkabelprosjektet. Av spesiell betydning er kabelens planlagte rute gjennom kartlagte fiskeplasser for passive redskaper, hvor garnfiske etter torsk, sei, hyse, og breiflabb er vanlig. Opptil 10 fartøy fra ulike kommuner, i tillegg til opptil 20 fritidsfiskere, bruker fiskeplassene. Sporingsdata bekrefter også aktivitet i området, inkludert reketråling i Langøysundet.

Må ha hensyn

Fiskeridirektoratet mener prosjektet må å ta hensyn til fiskeri- og akvakulturnæringen og oppfordrer til bruk av tekniske løsninger som minimerer miljøpåvirkningen. De understreker også at leggingen av sjøkabelen ikke innebærer et forbud mot fiske, men det må gjøres med stor forsiktighet for å sikre at både teknologi og natur kan eksistere side om side i dette marine miljøet.

Forrige artikkelLanserer nye planer for Gimsøy Golfanlegg
Neste artikkelDette er selskapet som skal legge sjøkabelen