Gimsøy Golfanlegg har kunngjort nye planer som omfatter mer overnatting, nordlysturisme og midnattsolturisme.

Det inkluderer fritidsleiligheter og hotellovernatting. Dette ambisiøse prosjektet vil forvandle Gimsøya til et destinasjonssted som kombinerer golf og spektakulære naturopplevelser.

For å styrke virksomhetens lønnsomhet og tilby flere overnattingsmuligheter, er det et presserende behov for å utvikle anlegget. Dagens overnattingskapasitet er begrenset, og dette prosjektet søker å fylle dette gapet ved å tilby fritidsleiligheter og hotellovernatting som er utformet for å gi gjestene den beste muligheten for å oppleve nordlyset og midnattssola.

Gimsøy er kjent for å være et ideelt sted for nordlysskuing, og dette prosjektet tar sikte på å tiltrekke seg nordlysturister. Samtidig vil det skape nye arbeidsplasser, med opptil 30 nye faste stillinger på Gimsøy.

Ber om omregulering

Hovedmålet med detaljreguleringen er å omregulere et område til fritidsleiligheter, hotellovernatting og annen fritidsbebyggelse, men også gi rom for landskaps- og golfaktiviteter.

Planen innebærer bygging av en høykvalitetsanlegg som er integrert med terrenget og bevarer det eksisterende landskapet. Bygningene vil ha en høyde på 1 og 2 etasjer, med en maksimal høyde på kote 27 meter. Terrenginngrep som sprengning eller bruk av tunge anleggsmaskiner vil ikke bli tillatt for å beskytte landskapet.

Flytter overnatting

Flyttingen av hotell- og overnattingsfasiliteter vil føre til en bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Det vil også gi mulighet for en mer samlet bebyggelse og bedre parkeringsforhold.

Samtidig vil prosjektet støtte opp under Gimsøys ønske om å utvikle seg som en helårsdestinasjon, og det forventes å skape betydelige arbeidsplasser og bidra til samfunnsutviklingen i området.

Forrige artikkelKrever handling mot forurensning fra Sortland kommune
Neste artikkelBekymret for 34 kilometers anlegg mellom Hadsel og Sortland