En innbygger i Sortland har overfor kommunen påvist oljeforurensing i Selneselva.

Mannen melder om en markert oljelukt som kunne merkes opptil 200 meter fra forurensingspunktet ved den lokale gravlunden. Denne bekymringsverdige situasjonen har oppstått som følge av en feilfunksjon av oljelensen som skulle beskytte elva fra forurensing, går det fram av brevet i Sortland kommune.

Ved den utlagte oljelensa ble det avdekket at forurenset vann siver forbi lensen, spesielt i perioder med høy vannstand etter kraftig nedbør. Dette indikerer en betydelig svikt i oljelensens funksjon, mener mannen, og mener det er på høy tid å ta tak i de grunnleggende årsakene til oljeforurensingen fra industrifeltet i Vestmarka.

Mannen som rapporterte situasjonen ber Sortland kommune om å umiddelbart iverksette tiltak for å gjøre noe med forurensingsproblematikken. Det er for kommunen største viktighet å identifisere og rette opp i de feil og mangler som har tillatt denne forurensingen, samt å sørge for at elva blir renset og gjenopprettet til sitt naturlige tilstand.

Forrige artikkelUndersøkelser igangsatt etter naboers bekymring
Neste artikkelLanserer nye planer for Gimsøy Golfanlegg