Folk på Myrland må trolig vente enda lengre på ny bro, som tidligere ble tatt av en voldsom flom og kastet på havet.

Teknisk sjef Øyvind Stensø Skjørholm i Hadsel kommune viser til at det har oppstått usikkerhet omkring arbeidene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort etter at brua på Myrland ble tatt av flommen.

Hadsel kommune har tatt initiativ til undersøkelser etter at naboer uttrykte bekymring over gjennomføringen av et NVE-initiert restaureringsprosjekt på Myrland. Mens kommunens vedtak og finansiering er på plass, har naboers rapporterte svakheter i NVEs arbeid ført til en nødvendig gjennomgang.

Kommunen er klar

NVE er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, men naboers bekymringer har satt en midlertidig stopper for fremdriften. Kommunens tekniske sjef og brann- og redningssjef, Øyvind Stensø Skjørholm, bekrefter at alt er klart fra kommunens side for prosjektet, men at man nå avventer resultatene fra undersøkelsene som gjennomføres av NVE.

Kommunen er opptatt av å sikre at prosjektet blir utført i samsvar med alle relevante standarder og sikkerhetskrav, og det er derfor viktig å få klarhet i eventuelle svakheter som er blitt påpekt av naboene.

Forrige artikkelNy flyplass i Bodø får konsesjon
Neste artikkelKrever handling mot forurensning fra Sortland kommune