Samferdselsdepartementet vil gi Bodø kommune og hele Nordlandssamfunnet en betydelig løft.

Etter grundig vurdering har departementet gitt sin godkjenning til bygging og drift av en ny flyplass i Bodø, noe som markerer en viktig milepæl for regionens fremtidige utvikling.

Beslutningen om å gi konsesjon til den nye flyplassen ble offisielt vedtatt av Samferdselsdepartementet den 16. oktober 2023. Dette betyr at Avinor AS nå har den nødvendige tillatelsen til å igangsette prosjektet.

Styrker regional vekst

– En ny flyplass vil gi en positiv impuls til byutviklingen i Bodø og bidra til å styrke den regionale veksten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

– Når den nye flyplassen står ferdig, vil innbyggerne ha tilgang til en moderne og fremtidsrettet lufthavn.

Den estimerte kostnaden for den nye flyplassen i Bodø er omkring 6,3 milliarder kroner. Prosjektet vil bli finansiert av staten, Avinor og lokale bidrag fra Bodø kommune.

Mange hensyn å ta

Beslutningen om å gi konsesjon ble tatt etter en omfattende helhetsvurdering av flere hensyn, inkludert miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplaner, kulturlandskap, samt hensyn til regional utvikling og bosetting. Den nye flyplassen forventes å spille en avgjørende rolle i å fremme vekst og utvikling i Bodø og Nordland, og det er en milepæl som er møtt med stor entusiasme og forventning fra både myndigheter og lokalsamfunnet.

Forrige artikkelTre tiltalt og dømt for narkotikakriminalitet i Vesterålen
Neste artikkelUndersøkelser igangsatt etter naboers bekymring