Hadsel kommunes vedtatte planer om miljøgate i Stokmarknes sentrum er dessverre for sent ute til å kunne søke klimasats-midler for 2017.

Det går fram av dialog mellom kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen i Hadsel kommune og seniorrådgiver Svei Einar Stuen ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har ingen merknader til reguleringsplanen for miljøgate på Stokmarknes, bortsett fra at dette ser både positivt og spennende ut, sier seniorrådgiver Svein Einar Stuen hos fylkesmannen.

Han opplyser til Hadsel kommune at søknadsfristen for klimasatsmidler for 2017 dessverre har gått ut. Jeg gjør likevel oppmerksom på at dette nok er et prosjekt det er mulig å søke finansiering for, sier rådgiveren.

Fylkesmannens saksbehandler mener at Hadsel kommune bør kunne samarbeide om en energi- og klimaplan sammen med andre kommuner, og få tildelt 25.000 kroner for hver kommune som deltar. Det er også mulig for kommunen å søke som skjønnsmidler.

Etablering av et interkommunalt nettverk kan bygge videre på eksisterende regionale plannettverk i Vesterålen. Det kan bidra til at alle kommunene som er med i nødvendig grad får oppdatert sine klima- og energiplaner. Det er allerede en lang rekke kommuner som er med i slike nettverk.

Miljøgata på Stokmarknes planlegges på strekningen fra Havnegata forbi Hurtigrutens Hus og Hurtigruteskipet Finnmarken til Markedsgata, hele Markedsgata med torget og til krysset Skarveien og Rådhusgata.

 

Forrige artikkelMange tatt for høy hastighet av UP søndag
Neste artikkelHadsel hemmeligholder revisjonsberetning