Hadsel kommune ved rådmann Ola Morten Teigen har besluttet å hemmeligholde en revisjonsberetning for 2016 inntil videre.

Det går fram av et avslag om innsyn som LoVe24.no har fått etter krav om innsyn i et dokument kommunen har mottatt. Revisjonsberetningen er laget av revisjonsbyrået Deloitte AS.

Hadsel kommune har avslått pressens innsynskrav med henvisning til Offentlighetslovas §5 om utsatt innsyn. Kommunen har ikke oppgitt dato for når den tenker å oppheve hemmeligholdet.

Offentlighetslovens paragraf 5 omhandler blant annet retten til å offentliggjøre en sak først på et senere tidspunkt i saksforberedelsen, men bare dersom dokumentet gir et direkte misvisende bilde av saken og at innsyn kan skade samfunnsmessigere interesser.

Forrige artikkelMiljøgata på Stokmarknes for sent ute
Neste artikkelKommuner ekskludert fra veibygging