Kommuner i Lofoten og Vesterålen som ønsker å fortsette som egen kommune, blir ekskludert fra muligheten til å søke på tilskudd til veier og tiltak innen digitalisering.

Kommuner som Andøy, Hadsel, Vågen og Vestvågøy, og andre singelkommuner i Lofoten og Vesterålen, for ikke lov til å søke på 150 millioner kroner som Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal fordele i 2017. Det er straffen for å stå alene.

Infrastruktur

Det var ved behandling av statsbudsjettet for 2016 at Stortinget vedtok å bevilge penger til fylkesveier og andre infrasgtrukturtiltak i kommuner som søker sammenslåing. Det legges vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

Digitalisering

– Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Med veier menes ulike typer veier og infrastruktur knyttet til vei. Med digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester til innbyggerne. Det kan også gis støtte til bredbånd til drift av den nye kommunen. Det vil ikke gis tilskudd til generell bredbåndsutbygging for kommunens innbyggere, skriver avdelingsdirektør Hans Petter F. Gravdahl i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til kommunene.

 

Forrige artikkelHadsel hemmeligholder revisjonsberetning
Neste artikkelSkulpturmarkering på Myre, Sortland og Bø