Skattebetalerne i Hadsel kan komme til å tape drøyt 1,55 millioner kroner dersom kulturlobbyen på Melbu får gjennomslag for vernetanken rundt Rødskolen.

Hadsel kommunestyre har tidligere vedtatt å rive Rødskolen på Melbu for å bygge ny skole på stedet. Rødskolen ligger der hvor hovedadkomsten til den nye skolen skal være, samt parkeringsplasser.

Som et resultat av kommunestyrets tidligere rivingsvedtak har plan- og miljøavdelingen i Hadsel kommune allerede kontrahert en økonomisk bindende rivingsavtale med rivingsspesialisten AF Decom AS i Trondheim. Det bekrefter fagleder i plan- og miljøavdelingen i Hadsel kommune, Bjørn Atle Nilsen, overfor 8445melbu.no. Det er også gitt igangsettingstillatelse til riving og sanering av Rødskolen, som etter planen skal utføres sommeren 2016.

8445melbu.no kjenner til at rivingen vil beløpe seg til 1.555.000 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, eller 1.943.750 kroner inklusive merverdiavgift. På direkte spørsmål fra 8445melbu.no om kontraktsverdien med AF Decom AS i Trondheim vil gå tapt dersom Rødskolen på grunn av vern ikke blir revet, bekrefter fagleder Bjørn Atle Nilsen at kommunen i så fall ville blitt erstatningspliktig overfor rivingsspesialisten.

Dersom verneinteressene på Melbu skulle nå fram og Rødskolen blir vernet, betyr kontraheringen at Hadsel kommune og dermed skattebetalerne, ville tape et beløp tilsvarende rivingskontraktens millionverdi.

Forrige artikkelMelbu: Nr 10 blir ikke gjenreist i gammel stil
Neste artikkelSpontanaksjon for Nepal på Melbu torg