Det utspant seg noen spesielle øyeblikk da monstermaskinen ved Rødskolen brøt seg igjennom veggen på aulaen og blottla skolekunsten for naturlig flomlys. For første og siste gang.

For de som ønsket vern av skolekunsten i Rødskolen på Melbu, må synet ha forløpt som en krigssone der alt håp er ute. Samtidig som enda flere trolig var glad for synet som måtte dem i helga.

Skjønt noe av kunsten er nå tatt vare på. Rødskolens venner har sørget for at enkelte deler av kunstverket etter Harald Petersen er tatt vare på.

Før rivingen kom i gang for alvor, hadde de leid inn en entreprenør til i skjære ut deler av kunstverket i den gamle aulaen. Disse feltene framkommer nå som hull i den opprinnelige kunsten, noe bildet som følger denne saken viser.

Samtidig kan man undre seg over at Rødskolens venner ikke heller samlet inn nok penger til å få skåret ut større deler av kunsten. Eventuelt hele kunstverket, som så kunne ha blitt satt opp og tatt vare på for framtiden i en annen sammenheng senere.

Forrige artikkelPalleløpet: Barn og unge gikk på sjøen for Sommer-Melbu
Neste artikkelTatt av utrykningspolitiet i ruspåvirket tilstand