Nok en gang har Hurtigrutens Hus stjålet penger fra skole, helse og omsorg i Hadsel kommune. Det kan ikke forsette slik.

 LoVe24 MENER  Også i dagens kommunestyremøte vedtok Arbeiderpartiet og Senterpartiet å gi penger til sin egen storstue; Hurtigrutens Hus. På vegne av trengende innbyggere i kommunen, ønsker jeg bare å si: Helvetes Hurtigrutens Hus!

Om jeg på denne måten fikk din oppmerksomhet, har jeg oppnådd det jeg ville. Hurtigruten Hus har allerede kostet Hadsel kommune et ufattelig antall millioner kroner. Og nå skal de pinadø ha enda mer.

Les mer: Enda flere skattepenger til Hurtigrutens Hus

Styre og ledelse i Hurtigrutens Hus må være døve på begge ørene, når det fra politikernes side har vært sagt at nå må dere klare dere selv. Neste gang får dere ikke mer penger. Og dette ble gjentatt av Brit Solvsik fra Arbeiderpartiet, som også har nære forbindelser til Hurtigrutens Hus.

Hadsel kommune ofrer stadig flere av sine innbyggere på budsjettets slaktebenk. Saken har gått så langt nå at både styre og stell i Hadsel nå må stikke fingeren i jorda og spørre seg selv: Kan kommunen fortsette på denne måten, samtidig som man stjeler penger fra de mest trengende av de svakeste i samfunnet.

Ordfører Siv Aasvik i Arbeiderpartiet, Kurt Jenssen i Senterpartiet, og for såvidt rådmann Ola Morgen Teigen, må sittet igjen med verdens dårligste smak i munnen etter dette. Fordi det siden opprettelsen av Hurtigrutens Hus var meningen at foretaket skulle klare seg selv på egne inntekter.

Vi er tilbøyelig å si at nå må en annen slaktekniv fram i lyset, fordi det åpenbart må skorte på tallkunnskapene. Snarest mulig må styret og ledelse skiftes. En tallknuser med innsikt og handlekraft må overta med ett mandat; minimum balanse ved utgangen av 2017. Nye folk bør ikke ha partipolitisk tilhørighet, ettersom det ser ut til å ha blitt en sovepute i huset.

Samtidig er vi klar over at det er mange som har stor gjelde av Hurtigrutens Hus. Blant dem er ungdommene på Stokmarknes, der politikerne «stjal» om lag 900.000 kroner fra ungdomsklubben på Melbu til etablering av ungdomsklubben i Hurtigrutens Hus.

Vi foreslår at Hurtigrutens Hus reduserer driften sin, ettersom det ikke kan karakteriseres å være et tilbud til hele kommunen. Vi foreslår at kinodriften eller andre ulønnsomme tilbud legges på is og holdes stengt inntil økonomien i dette helvetes huset er på plass. Folk må sies opp! Nå må det være nok!

Når vi foreslår at hele styret i Hurtigrutens Hus og ledelsen sparkes, håper vi kommunens kan være tøff nok til å ansette en arbeidende styreformann med vide fullmakter. Denne må ha høy kompetanse på økonomistyring og må kunne sette inn de riktige kuttene; som oppsigelser. Flere må dessuten jobbe dugnad, som de har gjort i over 25 år på Melbu samfunnshus.

Neste gang du møter noen fra den såkalte posisjonen i Hadsel, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, skal du se dem i hvitøyet og stille dem spørsmålet; At dere tør! At dere tør å kutte i budsjettene til de aller svakeste, for å fremme kulturinteressene for de aller rikeste. For det er ikke fattige pensjonister eller alvorlig syke eller pleietrengende som renner ned gangene i Hurtigrutens Hus.

Forrige artikkelEnda flere skattepenger til Hurtigrutens Hus
Neste artikkelInnvandrer kastet ut av opplæringen i to måneder