Hadsel kommune har problemer med å bruke ordet «ventelister» i sin kommunikasjon. Det går fram av en høringsuttalelse fra Endreaksjonen i Hadsel.

Leder for Eldreaksjonen i Hadsek, Frode Holdhus, skriver i en høringsuttalelse til forslaget om forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

– Det er svært positivt at rettighetene til å få tildelt langtidsplass blir regulert i lov.
Kanskje kan dette føre til bedre pleie? Det er også positivt at det skal komme på plass
venteliste for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Dette er noe vi har ventet på
lenge. På denne måten er det mulig å vite mer om behov for slike plasser, heter det i en del av høringsuttalelsen.

I en annen del av høringsuttalelsen er ikke Eldreaksjonen i Hadsel like imponert.

– Vi er ikke enig i den måten forslaget til forskrift nevner ordet venteliste i overskriften
til paragraf seks, uten å skrive noe om denne i teksten. I stedet blir ordet
vurderingsliste brukt i paragraf sju. Hvorfor blir dette ordet brukt? Hvorfor blir ikke
ordet venteliste brukt? Det er dette ordet loven bruker. Hvorfor finne på eget ord? Det
er venteliste vi trenger og ikke noe annet, skriver Holdhus til Hadsel kommune.

§ 3-2 a fjerde ledd i helse- og omsorgstjenesteloven blir kommunene pålagt å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold. Ordet vurderingsliste blir ikke brukt. Forøvrig kan det som blir skrevet om hvordan en såkalt vurderingsliste skal fungere også brukes om venteliste, heter det. Eldreaksjonen i Hadsel forutsetter at Hadsel kommune følger de føringer som ligger i lovtekst.

KILDEEldreaksjonen i Hadsel
Forrige artikkelIngen penger til droneflyving under sauesanking på Langøya
Neste artikkelSametinget vil stoppe masseuttak i Sortland