Statens vegvesen vil vente på Avinors utredning før de konkluderer omkring framtidig kryssing av Hadselfjorden. Det kan være gode nyheter.

 KOMMENTAR  Mandag kunne Statens vegvesen fortelle at de vil vente til mars 2018 med å lansere sin anbefaling for kryssing av Hadselfjorden, og vente på utredningene som Avinor gjør når det gjelder mulighetene for en ny regional flyplass på Hadselsand.

Det betyr at Lofoten og Vesterålen må vente noen måneder til, men det behøver ikke å være negativt, snarere tvert imot. Det pågår altså to parallelle utredninger, en som skal si noe om Hadselfjorden og en som skal si noe om Hadselsand som mulig regional flyplass for Lofoten og Vesterålen.

Når Avinors utredning kan få så stor betydning også for hva Statens vegvesen skal gå inn for, må man se positivt på det. Signalet kan være at utrederne allerede har funnet ut at det er gode muligheter for en lufthavn på Hadselsand, samtidig som dette foreløpig ikke er kommunisert, men at saksbehandlerne sitter på mer informasjon enn det som til nå er offentliggjort. Ellers så er det stikk motsatt.

Dersom Avinor allerede heller mot en ny flyplass på Hadselsand, og de mindre flyplassene legges ned for å være med på finansieringen, vil det kunne være mer naturlig å velge en mer vestlig trasse for kryssingen av Hadselfjorden. Rett og slett fordi avstanden fra en ny flyplass til Vesterålen bør være så kort som mulig. Og da bør forbindelsen kommer fra Strønstad, øst for Morfjorden og tilstøtende område som er tenkt som mulig ny flyplass på Hadselsand. Alternative løsninger ved Holdøya øst for Fiskebøl vil gjøre veien til Vesterålen opptil ei mil lengre. Dét passer dårlig inn i målsetningene om kortere og raskere forbindelser mellom Lofoten og Vesterålen, samt reisetid til en ny flyplass.

For Melbu sitt vedkommende kan det være positivt med en vestlig kryssing av Hadselfjorden. Fordi de to østlige trassene betyr at stedet blir liggende i bakevja når tunell eller bro kommer mange kilometer øst for Melbu. Med en flyplass på Hadselsand er det nærliggende å tro at forbindelsen over Hadselfjorden bør krysse så nær flyplassen som mulig. I så fall kan tunell eller bro over Hadselfjorden komme på Haugøya vest for Melbu.

Dette vil gi økt trafikk og forurensing fra trafikken som da trolig skal kjøre oppunder fjellet fra vest til øst, men vil samtidig åpne mange muligheter. Som trafikknutepunkt i Lofoten og Vesterålen vil sørsiden av Hadseløya gi nye muligheter innen næringsliv, utdanning og turisme.

Derfor er det trolig bare å smøre seg med tålmodighet i noen måneder til, før de forhåpentligvis positive nyhetene kommer en gang i mars 2018.

Forrige artikkelHadselfjorden skal sees i sammenheng med ny storflyplass
Neste artikkelPolitiet melder om røykutvikling fra helsesenter