Statens vegvesen anslår at en tunnel under Hadselfjorden vil koste om lag 6 milliarder kroner. Det er mer enn 50 ganger mer enn byggingen av moloen på Melbu kostet.

En undersjøisk tunnel kan halvere reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes fra en og en halv time i dag til 45 minutter i framtida.

Det er vurdert to alternativer, ett på hver side av dagens ferjesamband, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. I begge alternativene er det inkludert en parallell rømningstunnel, som er et krav for tunneler på over 10 kilometer. Anslagene er gjort som en del av utredningen om framtidig kryssing av Hadselfjorden, som Statens vegvesen utfører på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

To alternativer

Det ene alternativet er en tunnel på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu.

Begge tunnelalternativene innebærer at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes halveres, fra en og en halv time i dag til 45 minutter.

Det er relativt liten forskjell i kostnadene mellom de to alternativene. Fiskebøltunnelen er anslått å koste 6 milliarder, mens prislappen for Hadselsandtunnelen er anslått til 5,7 milliarder. Tilknytningsveger er inkludert i beløpene. Begge anslagene er gjort innenfor en usikkerhetsmargin på pluss/minus 40 prosent.

Nye tunnelkrav

Det er innført nye krav til stigning i tunneler, som blant annet innebærer at nye tunneler ikke kan ha mer enn 5 prosents stigning. Til sammenligning har Sløverfjordtunnelen på E10 en stigning på 8 prosent.

Flere alternativer

Statens vegvesen har forkastet muligheten for brukryssing av Hadselfjorden. Det kan være teknisk mulig å bygge en hengebru i tre spenn med to tårn som forankres med betongunderstell, men en slik bru er anslått å koste minst 15 milliarder kroner.

Statens vegvesen utreder også alternativ plassering av ferjesamband og alternative løsninger til dagens ferjeopplegg.

Framdrift

Statens vegvesen i presentere de ulike konseptene for framtidig kryssing over og under Hadselfjorden. Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig løsning i mars 2018.

Her vil det blant annet bli tatt hensyn til samfunnsøkonomiske beregninger, mulige regionale ringvirkninger og andre samfunnsmessige konsekvenser.

Forrige artikkelMann fra Hadsel omkom i trafikkulykken
Neste artikkelBileiere ilagt gebyr for feilparkering