Nye krav til lavere stigningskurver i moderne tuneller, i kombinasjon med store dybder i fjorden, gjør at tettstedet Melbu ikke engang vil kunne se utløpet av Hadselfjordtunellen dersom den blir bygget.

Statens vegvesen la i dag fram flere detaljer knyttet til framtidig kryssing av Hadselfjorden, enten med ferge, undersjøisk tunell eller bro over Hadselfjorden. Tidligere har det vært lagt fram løsninger hvor tunellåpningen både kunne komme vest og øst for Melbu.

I følge ny informasjon fra Statens vegvesen som ble lagt fram i Svolvær torsdag, vil tunellåpningen komme ut nær Prestfellet øst for Husbykollen. Det er cirka seks kilometer øst for Melbu.

Flere traseer for tunellen er allerede skrotet, fordi fjellet under havet flere steder nesten er som grus å regne. I disse såkalte forkastingsområdene (skravert i kartet) er det ikke mulig å legge tunell på langs av forkastningene. Det kan imidlertid bygges på tvers av forkastningene, slik man har gjort for Sløverfjordtunellen på sørsiden av Hadselfjorden.

Tunellen vil av ulike omstendigheter bli minst 12 kilometer lang, kanskje inntil 15 kilometer. Samtidig er Hadselfjorden cirka 8 kilometermeter bred. Det betyr at tunellåpningene vil måtte komme langt inne på land, både på Augvågøya i sør og på Hadseløya i nord.

I følge kartskissene fra Statens vegvesen vil tunellen komme ut et sted mellom Innbjør og Steilo på Hadseløya, cirka seks kilometer fra Melbu. På Austvågøy kan tunellåpningen komme så langt sør som i nærheten av Budalen. Her er det imidlertid flere løsninger, slik kartet under viser. For Hadseløya er det nå imidlertid kun et alternativ som er med i vurderignene, og det har utslag øst for Husbykollen.

Forrige artikkelMelbu-Fiskebøl kan bli Vassvik-Ringen
Neste artikkelHva vil AP med Lofoten og Vesterålen?