Hjem Nyheter Går videre med tre hovedkonsepter for Hadselfjorden

Går videre med tre hovedkonsepter for Hadselfjorden

Konsulentene i Statens vegvesen arbeider videre med tre ulike hovedkonsepter for kryssing av Hadselfjorden. I april kommer de med sine anbefalinger om hvorvidt det bør bygges tunnel under Hadselfjorden, om dagens ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl skal opprettholdes – eller om det bør etableres et nytt ferjesamband som korter ned tida det tar å krysse fjorden.

Statens vegvesen har to alternativer til undersjøisk tunnel, som begge er beregnet å koste om lag 6 milliarder. Det ene alternativet er en tunnel på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya. Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu. Begge tunnelalternativene innebærer at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes halveres, fra en og en halv time i dag til 45 minutter.

Alternative ferjeløsninger

Et annet alternativ er å flytte ferjesambandet tre kilometer østover, til Vassvika på Hadseløya og Ringen. Sambandet blir dermed 3 kilometer kortere, noe som fører til at reisetida mellom Svolvær og Stokmarknes reduseres med 15 minutter. Dette åpner også for avganger hver halvtime, dersom det settes inn to ferjer.

Konsept nytt ferjsamband

Investeringskostnadene til to nye ferjeleier, tilførselsveger, molo og strømtilførsel er anslått til 450 millioner kroner.

Statens vegvesen utreder også et alternativ der dagens ferjeleier opprettholdes, men der det settes inn to ferjer, slik at frekvensen kan forbedres til å bli ned mot en halvtime. I utredningen legges det til grunn at framtidige ferjer skal være basert på null- eller lavutslipp. Det må derfor gjøres noen investeringer i strømforsyningen på ferjeleiene.

Ber om innspill

Statens vegvesen presenterer de alternative konseptene på et møte med offentlige myndigheter og brukerinteresser på Stokmarknes i dag. Hensikten med møtet er å få tilbakemeldinger på hva ferjefri forbindelse eller raskere ferjekryssing kan få for utvikling av et felles bo- og arbeidsmarked, næringslivet og andre samfunnsområder.

– Vi vil gjerne ha innspill fra andre som kan si noe om hva en ny form for fjordkryssing kan bety for utviklingen i området – ikke minst når det gjelder muligheter for ny næringsvirksomhet, sier prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen på egne nettsider.

Han understreker at det bare er hovedalternativene for framtida som er tema nå, og at kartskisser for mulige tunneler og vegomlegginger bare er skisser til løsninger.

Framdrift

De neste månedene vil Statens vegvesen gjøre samfunnsøkonomiske beregninger av de ulike alternativene, og også vurdere andre virkninger, blant annet for sykehus og utdanning i området. Utredningen ender opp i en faglig anbefaling til Samferdselsdepartementet om hva slags løsning som bør legges til grunn for prioritering av framtidig infrastruktur i området.

Det vil uansett ta tid før eventuelle nye løsninger kan realiseres. I mandatet for utredningen som Statens vegvesen har fått, peker Samferdselsdepartementet på at dagens forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen representerer den største hindringen for effektiv transport innenfor regionen når beslutningene i tidligere konseptvalgutredninger er realisert. Dette gjelder Hålogalandsvegen, som får oppstart i 2020 og E10 gjennom Lofoten, som er prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2024-2029.

Hadselfjorden er fylkesveg, men det er ikke satt av penger til nye investeringer i fylkeskommunens regionale transportplan for perioden fram til 2029.

Forrige artikkelUtrykning til brann i enebolig
Neste artikkel18-åring fra Melbu fikk 18 dager fengsel