Framtida for Lofoten og Vesterålen kan gå i mange retninger, men til syvende og sist vil det være én flyplass i storregionen, ett sykehus igjen på Stokmarknes og én stor og mektig kommune.

  LEDER   Lofoten og Vesterålen har hatt fått mye og uventet fokus lokalt, regionalt og nasjonalt siden forrige lørdag. Da sto statsminister Erna Solberg (H) på Melbu Brygge og fortalte at regjeringen skal gi Statens vegvesen i Nordland i oppdrag å gjennomføre en såkalt konseptutvalgsanalyse for å se nærmere på mulighetene for bygging av tunell mellom Lofoten og Vesterålen, under Hadselfjorden.

Og det er på høy tid at dette skjer, for ønsket fra Melbuværingene om tunell under Hadselfjorden skriver seg så langt tilbake som begynnelsen av 80-tallet. På 90-tallet ble det sågar etablert et interesseselskap, Hadselfjordtunnelen AS, hvor samtlige vesterålskommuner var aksjonærer. Da Lofotens fastlandsforbindelse via Raftsundet og Gullesfjordbotn ble vedtatt av Stortinget og slaget var tapt, ble tunellselskapet naturligvis lagt ned.

Reaksjoner
Etter statsministerens besøk i Lofoten og Vesterålen samtidig med samferdselsministerens pressemelding om Hadselfjordtunellen lørdag 1. august, har det kommet både positive og negative reaksjoner. Det som overrasker mange, er de negative reaksjonene. Vi tror mange av dem er velmente, men samtidig at de er mye ubegrunnet, dårlig fundert og til dels fremmet som en reaksjon på frykt for at noe uheldig skal skje. Teknologisk sett er det i alle fall mulig å bygge tunellen.

Ny framtid
Regjeringens ønske om å bruke millioner av kroner på en konseptutvalgsanalyse er ingen garanti for at Hadselfjordtunellen blir bygget. Utredningen kan imidlertid bli begynnelsen på en helt ny framtid for Lofoten og Vesterålen. Viktige stikkord rundt dette er kommunesammenslåing, sykehusstruktur og samferdsel i og mellom regionene.

Har gjort det før
Det er 50 år siden eksempelvis Melbu bygningskommune og Stokmarknes bygningskommune ble slått sammen til Hadsel kommune. For oss som var født omtrent på den tiden, var det selvfølgelig ikke noe stridstema, men sammenslåingen av de to bygningskommunene gikk nå greit. Om du spør de eldre innbyggerne, var det nok greit for dem også, selv om de kanskje var helt imot datidens sammenslåing. Hvordan skulle det gått med disse minikommunene når vi i dag ser at Hadsel kommune lenge har strevd med å innfri sine forpliktelser overfor egen befolkning.

Brikkene faller på plass
Det er spennende å stille spørsmålet om sammenslåing av kommuner, storflyplass for Lofoten og Vesterålen, Hadselfjordtunellen som skal binde regionene tettere sammen og effekten av det nye sykehuset på Stokmarknes – som ble åpnet av statsminister Erna Solberg – er tilfeldig eller planlagt. At det kan komme noe godt ut av det er vi ikke i tvil om, selv om noen kan komme til å tape på det.

Disse blir taperne
Vi tror at disse blir taperne i årene som kommer: Stokmarknes lufthav Skagen blir lagt ned. Det samme gjør Svolvær lufthavn og Leknes lufthavn. Sykehuset i Gravdal vil trolig uansett bli lagt ned om ikke lenge. Selv sykehuset på Stokmarknes har og vil miste tilbud. Alle skal ikke lenger tilby alt, er visst omkvedet. Når Hadselfjordtunellen en gang måtte stå ferdig og avstanden til sykehuset på Stokmarknes med ett blir langt kortere og utvilsomt mer stabil enn ei ferge i urolig sjø vinterstid, vil en tunell under Hadselfjorden utvilsomt være en fordel for innbyggerne i Lofoten. De kommer seg raskere til sykehuset.

Vinnerne
De store vinnerne vil være den jevne innbygger i Lofoten og Vesterålen, i alle fall når vi ser på gevinsten av de strukturelle endringene som trolig kommer. Sykehuset på Stokmarknes blir langt nærmere for befolkningen i de østre delene av Lofoten, via Hadselfjordtunellen. Med utbedring av E10 fra vest til øst i Lofoten, blir veien ikke bare bedre og kortere mellom regionene, men kortere til et forhåpentligvis fullverdig sykehus.

Storflyplass
Argumentene omkring lokaliseringen av storflyplass for Lofoten og Vesterålen har utvilsomt endret seg siden lørdag 1. august. Avinor gikk tidligere inn for å gjennomføre målinger på Gimsøya, blant annet begrunnet med at flyplass på Hadselsand ikke var særlig aktuelt uten Hadselfjordtunellen. Vi begynner etter hvert å forstå hvorfor Stokmarknes lufthavn Skagen likevel ikke blir forlenget med det første. Årsaken kan rett og slett være at man avventer lokaliseringen av en storflyplass i Lofoten og Vesterålen. Det kan være mer eller mindre bortkastede penger å utvide Skagen dersom ny flyplass blir bygd på Hadselsand.

Sammenheng
Vi mener at Hadselfjordtunellen og storflyplass i Lofoten og Vesterålen nå kommer til å bli sett i en større samferdselsmessig sammenheng etter regjeringens initiativ om utredning av Hadselfjordtunellen. Og da vil Gimsøya som lokalisering av storflyplassen bli mindre aktuelt. Ved anleggelse av storflyplass på Hadselsand vil den ligge få mil fra Svolvær, som er motoren i Lofoten, og bare noen kilometer fra den kommende tunellen under Hadselfjorden Hadselfjorden. Når to eller tre flyplasser deretter legges ned, er det klart at dette sannsynligvis samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Hadselsand bra for Lofoten
Ved bygging av storflyplass for Lofoten og Vesterålen, som langt fra er vedtatt, vil spesielt Lofoten få stor effekt av nye flyruter og sjarterfly til og fra store flyplasser i inn og utland. Dette vil også få betydning for vestlofoten, som i likhet med resten av regionen bare kan ta i mot småfly og bare mindre mengder turister. Med et allerede sprengt turisttilbud, vil storflyplass på Hadselsand kunne skape store effekter for nye turistprosjekter og utbygginger i Lofoten. Nærheten til Vesterålen gjennom Hadselfjordtunellen vil også få betydning og være et sterkt argument for bygging av storflyplass.

Kortere reisetid for alle
Mange vesterålinger vil mer enn gjerne bruke en times reise til ny storflyplass i Lofoten, framfor å bruke to til tre timer til flyplassen på Evenes. Leknes vil uansett komme utrolig nye nærmere en storflyplass på Hadselsand, enn Evenes er i dag, selv med oppgradering av E10 mot Ofoten.

Én stor kommune
Det kan også hende at det går nye 50 år før en ny kommunereform blir aktuelt. Spørsmålet nå er derfor om man bør være føre var enn etter snart. Og med det ta dagens nye situasjon helt ut gjennom å slå sammen samtlige kommuner, til én: Lofoten og Vesterålen kommune.

Nord-Norges høyre arm
Med sine om lag 60.000 innbyggere i Lofoten og Vesterålen utgjør regionene allerede Nord-Norges høyre arm, både befolkningsmessig og på kartet. Samtidig har kommunene hver for seg eller samlet svært liten politisk kraft til virkelig å kunne gjøre en forskjell. Se for deg en sterk Lofoten og Vesterålen kommune med en direkte stemme inn i regjeringskontorene. Med en naturlig nedleggelse av fylkeskommunen, som ikke vil ha oppgaver igjen etter at en storregionkommune etableres, vil de to regionene sammen virkelig kunne utgjøre en politisk makt som sentrale myndigheter må lytte til. Så hvorfor vente i 50 år til?

Forrige artikkelFlere reelle traseer for Hadselfjordtunellen
Neste artikkelMelbus renommé er stadig under press