Redaksjonen i 8445melbu.no har børstet støv av de gamle planene for bygging av Hadselsfjordtunellen, og kan i dag presentere flere reelle traseer.

Teknisk etat og Servicetorget i Hadsel kommune har etter forespørsel fra 8445melbu.no funnet fram de gamle og offisielle tegningene for mulige traseer for tunell under Hadselfjorden. Og det er to hovedtraseer som peker seg ut som reelle fra kommunens kart; et vestlig og et midtre alternativ. I tillegg har vi funnet en trasé som tidligere ble presentert av det tidligere tunellselskapet Hadselfjordtunellen, som vi her kaller det østlige alternativ.

Som vi viser i illustrasjonen er det minst tre mulige traseer over Hadselfjorden. Og når arbeidet med tunellen skrider fram i nær framtid, er det også mulig at nye traseer kommer i tillegg til de som det har vært arbeidet med tidligere. Det kan komme som et resultat av ny informasjon og ny teknologi.

Strønstadtraseen
I vår oversikt begynner vi i vest, der tunellinnslaget fra Lofoten-siden er tenkt på Strønstad, noen kilometer vest for Fiskebøl. Alternativet har to varianter som begge går til den lille øya Flæsa i Hadselfjorden. Det ene forslaget her starter på Strønstad og går utover i fjorden over Storholmen og Litlholmen. Traseen fortsetter på relativt grunt vann utover til Flæsa. Den andre varianten av dette alternativet starter også på Strønstad og går over Storholmen og Litlholmen, men her stikker kursen lenger øst til Engøya og Engøyholmen, for så å gå utover til Flæsa. Strønstadtraseen går fra Flæsa i rett linje over fjorden til Haugøya rett vest for Melbu.

Fiskebøltraseen
Det mindre alternativet som tidligere er foreslått som trasé over Hadselfjorden starter ved Fiskebølvika, nær Norlense. Traseen følger dagens molo som beskytter farvannet øst for Norlense, og krysser nordøstover til Kalvøya. Dette alternativet går rett under skjæret «Kråka» som mange daglig ser under overfarten med ferga mellom Melbu og Fiskebøl. Fra «Kråka» går dette alternativet rett over fjorden til Gulstadøya på Melbu.

Holdøytraseen
Det tredje alternativet vi har funnet i arkivet til Hadsel kommune, starter ved Holdøya. Dette alternativet er hentet fra en tidligere brosjyre som ble produsert av det daværende interesseselskapet Hadselfjordtunellen. Nærmere bestemt i nærheten av Sløverfjordtunellens østlige åpning. Dette alternativet går i vestre kant av Holdøya. Tunelltraseen fortsetter nordvestover et stykke ut i Hadselfjorden før det dreier nordover og senere nordøstover nærmere Hadseløya. Tunellinnslaget på Hadseløya er på Vassvikodden noen få kilometer vest for Melbu.

Forrige artikkelPolitiker overrasket over tunell-pessimister
Neste artikkelFramtida: Én flyplass, ett sykehus, én kommune