Via en entreprenør statet Statens vegvesen tirsdag arbeidene med å etablere en ny gang- og sykkelsti fra Riarhaugen og østover.

Den nye gang- og sykkelstien starter ved innkjøringen til Riarhaugen. Til nå har både beboere og besøkende på Riarhaugen vært nødt til å passere over fylkesvei 82 når de skal til og fra området.

Dette blir det snart slutt på, etter at det lages ny gang- og sykkelvei fra Riarhaugen til bussholdeplassen ved Jon Larsa-bukta. Det skal også gjøres endringer på bussholdeplassen, blant annet skal busskuret flyttes noe.

Årsaken til at den nye gang- og sykkelstien legges til bussholdeplassen, er åpenbart fordi man skal unngå kryssing av fylkesveien samt at det skal bli enklere å komme seg trafikksikkert til bussholdeplassen.

Ved bussholdeplassen er det dessuten en godt markert fotgjengerovergang, og noe av hensikten med den nye gang- og sykkelstien er at man her skal kunne krysse fylkesveien på en trygg måte.

Forrige artikkelMelbo seirende ut av målrik kamp mot Mosjøen
Neste artikkelLegetjenesten fungerte godt i sommer