Er du som forbruker misfornøyd med en lokal tjeneste, for eksempel innen kulturtilbud og veterinærtjenester? Da skal det bli lettere for deg å klage på tilbudet.

Det er forbrukerminister Solveig Horne (FrP) som legger fram et forslag til en ny lov som vil gi forbrukerne bedre klagemuligheter.

Forbrukerrådet har i flere år tilbudt gratis mekling i enkelte saker mellom forbrukere og næringsdrivende når det oppstår uenigheter de ikke klarer å løse på egen hånd. Tilbudet ble i sommer utvidet til å dekke nærmest alle typer forbrukerklager som ikke dekkes av en bransjenemnd, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Kostnadsfritt

Det vil si at nærmest alle forbrukerklager skal kunne behandles kostnadsfritt eller til en mindre sum, utenfor rettsapparatet. Forbrukerrådet har hittil i år fått over 7000 klagesaker.

– For forbrukere som har ønsket å klage på en tjeneste, for eksempel kultur-, velvære-, taxi- eller veterinærtjeneste, har domstolene ofte vært eneste alternativet. Det er både kostbart og tidkrevende, og hindrer mange forbrukere i å gå videre med klagesaker. Det gjør forbrukerne til den tapende part, sier statsråd Horne.

Forbrukerrådet

Gjennom den nye ordningen, kan du klage til Forbrukerrådet dersom du og den som har solgt deg varen eller tjenesten ikke blir enige på egenhånd. Ordningen er et frivillig tilbud og gratis for partene å benytte.

Horne foreslår å åpne for at også næringsdrivende skal kunne bringe inn klager til Forbrukerrådet for mekling.

– Klageordningen er også til fordel for næringsdrivende, som enkelt og raskt kan få løst forbrukerklager. Dette vil gi næringsdrivende nyttige erfaringer og bidra til å redusere antallet opprivende forbrukertvister, sier Horne.

Offentlig godkjenning

Det etableres også en offentlig godkjenningsordning for klageorganer på forbrukerfeltet.

– Det finnes 18 nemnder som behandler klager fra forbrukere, som for eksempel Finansklagenemnda, Boligtvistnemnda og Pakkereisenemnda. Nemndene fungerer godt, men en offentlig godkjenningsordning vil i større grad sikre en enhetlig og effektiv nemndsbehandling av god kvalitet, sier forbrukerministeren.

Det vil i tillegg bli enklere for norske forbrukere å klage på næringsdrivende som er etablert i et annet europeisk land. Forbruker Europa vil kunne bistå forbrukere i slike saker.

Les mer om hvordan du klager på Forbrukerrådets sider.

 

Forrige artikkelFylkesmannen får tilsyn med barnehagene
Neste artikkelLysarbeidene er i gang i Torggata