Fylkesmannen skal i framtida kunne føre tilsyn ved barnehagene. Sjøstjerna barnehage, Melbu barnehage, Hoppensprett barnehage på Melbu og barnenhagene i resten av kommunen kan få besøk.

Målsettingen med den nye ordningen er at barn og foreldre skal gå en ekstra sikkerhet dersom det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Det er regjeringen som nå ønsker dette. Og sender saken over til Stortinget.

– Vi trenger et godt tilsyn med barnehagene for å sikre barna et trygt og godt tilbud. Vårt forslag gir fylkesmannen mulighet til å ta opp saker på eget initiativ. Det gir også foreldre en mulighet til å koble inn fylkesmannen når de opplever at kommunens tilsyn ikke fungerer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I praksis betyr den nye ordningen av for eksempel foreldre i framtida skal kunne kontakte Fylkesmannen i Nordland for å få hjelp dersom de mener det er noe som skulle skurre i driften av barnehagene.

Kommunalt tilsyn hovedregelen
Hittil har den enkelte kommune hatt ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i sin kommune. Regjeringen ønsker at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for å føre tilsyn.

– Kommunene kjenner barnehagene og de lokale forholdene godt. Nærhet gjør det også enklere for kommunene å gjennomføre hyppig tilsyn, sier Røe Isaksen.

En sikkerhetsgaranti
Regjeringen foreslår at fylkesmannen fører tilsyn med barnehager ved særlige tilfeller.

– Med innføringen av fylkesmannen som en ny og uavhengig tilsynsmyndighet ønsker vi å gi foreldre en sikkerhetsgaranti. Fylkesmannen har allerede tilsyn med kommunene som barnehagemyndighet. Det vil være en fordel når de skal ha tilsyn med enkeltbarnehager. Hvis kommunen og fylkesmannen er uenige, er det fylkesmannen som avgjør saken, sier kunnskapsministeren.

Forrige artikkelMelbu molo framstår som uferdig
Neste artikkelBlir enklere å klage på kulturtilbud