Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er uenig i Hadsel kommunes saksbehandling knyttet til et kommunalt kapitaltilskudd for 2106. Nå klager organisasjonen på vedtaket.

Økonomi- og statistikkanalytiker Lena Johnsen i PBL skriver i en klage til Hadsel kommune at organisasjonen fremmer klaget på vegne av Aspåsen barnehage SA på Sandnes, som er medlem i organisasjonen.

Etter fullmakt representerer vi barnehagen i klagesaken, sier Lena Johnsen i klagen, og viser til et kommunalt vedtak om kommunalt drifts- og kapitaltilskudd for 2016.

– Kommunen har fattet vedtak om kapitaltilskudd med laveste sats på kroner 8.800 per barn, til tross for at barnehagelokalet ble ombygd og godkjent til barnehagedrift i 2009, sier hun i klagen. Og viser til Utdanningsdirektoratets utfyllende forklaring av kriteriene for å få høyere kapitaltilskudd.

– Det er noen nye barnehager som starer opp i lokaler der de tidligere var drevet annen virksomhet enn barnehage, og som må bygge om eller renovere lokalet for å få det i stand til å drive barnehage. Disse nystartede barnehagene har krav på å få kapitaltilskudd etter året for barnehagens godkjenning, på samme måte som barnehager med nybygg, skriver hun.

– PBL er dermed av den oppfatning at Aspåsen barnehage kvalifiserer til kapitaltilskudd basert på året lokalet ble ombygd, 2009, og at riktig sats for kapitaltilskudd i 2016 er 14.100. Dersom vedtaket opprettholdes bes det om at klagen oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig behandling.

Hadsel kommune har i et vedtak opprettholdt avslaget overfor Aspåsen barnhage, og sendt saken vider til Fylkesmannen i Nordland.

Forrige artikkelHadsel hopper bukk over tillitsvalgte
Neste artikkelFolket sier nei til LoVe-kommune