Mattilsynet har avdekket at oppdrettslaks med sår, misdannelser og andre defekter ulovlig har blitt sendt ut av landet.

Dette ble oppdaget i en tilsynskampanje som undersøkte om håndteringen av slik fisk er i tråd med fiskekvalitetsforskriften.
I løpet av tilsynskampanjen ble det gjennomført 49 inspeksjoner, hvorav 25 ikke avdekket noen avvik. I 18 tilfeller ble det gitt veiledning om regelverkskrav, og i åtte tilfeller ble det varslet vedtak.

– Når vi har veiledet eller varslet vedtak i 24 av totalt antall 49 inspeksjoner viser det at mange virksomheter ikke ivaretar kravene i fiskekvalitetsforskriften. Det er blant annet avdekket at oppdrettsfisk med sår og misdannelser sendes ut av landet, noe som ikke er tillatt etter forskriften, uttaler direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

Forskrift om kvalitet

Fiskekvalitetsforskriften §17 fastslår at oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum. Fisk med slike feil kan likevel omsettes direkte til virksomheter innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel, fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum.

Økning i skadet fisk

I 2021 hadde cirka 10,5 prosent av oppdrettslaksen sår og misdannelser. I 2022 økte dette til cirka 11,5 prosent. Da Mattilsynet gjennomførte kampanjen våren 2023, så de at flere aktører i oppdrettsnæringen har utfordringer knyttet til store volumer med fisk med vintersår.

Flere avvik

Inspeksjonsrapportene avdekket avvik innenfor temaene merking, feilretting og sporing. Det ble funnet tilfeller med svært liten skrift, og i to tilfeller var kasser med fisk, både hel fisk og filet med sår, ikke merket med «kun til innenlands tilvirkning». Det ble også avdekket manglende eller mangelfull feilretting i sju tilfeller, og i 11 tilfeller var fisken sendt ut av landet uten feilretting. Det ble også avdekket at det var vanskelig å spore hvor fisken var sendt, fordi fisken omsettes ofte i flere ledd (tradere, eksportører) før feilretting.

Kvalitetskrav

Kravene i forskriften er ment for å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra til markedsadgang for norsk fisk og fiskevarer i utlandet. Dette er en kvalitetsbestemmelse som skal beskytte omdømmet til norsk oppdrettsfisk.

– Årsaken til tilsynskampanjen var meldinger og tips til oss fra oppdrettsnæringen og andre om en økende mengde sårfisk, et økende problem med sårfisk i utlandet, herunder flere returer fra utlandet med ikke feilrettet fisk. Vi oppfordrer næringen til å sikre at deres bransjestandarder gir en dekkende omtale av regelverkskravene, sier direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

Oppdrettslaks, Mattilsynet

Forrige artikkel– Boring her er totalt uansvarlig
Neste artikkelOppdatert: Trafikkhendelse på fylkesveien i Bø