– Dette må bety slutten på torskeoppdrett i sin nåværende form.

Et nylig publisert forskningsprosjekt ved Havforskningsinstituttet har avdekket bekymringsverdige funn knyttet til larver fra torskeoppdrett, som kan ha betydelige konsekvenser for kysttorsken. Miljøpartiet De Grønne i Nordland reagerer kraftig på resultatene og krever umiddelbare tiltak.

Forskningen, som ble igangsatt på oppdrag fra Fiskeridirektoratet, kaster lys over den lenge debatterte problemstillingen om hvorvidt larver fra torsk som gyter i oppdrettsmerder kan overleve i det fri. Forsøket viser at disse larvene faktisk kan overleve og spre seg etter gyting i merder. Håkon Møller, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Nordland, uttrykker sin bekymring:

– Nå er det alvor for kysttorsken, advarer Møller i en pressemelding fra MDG Nordland.

Han viser til at pilotprosjektets funn indikerer at det er nødvendig å revurdere utstedelsen av nye tillatelser til torskeoppdrett i Nordland. Miljøpartiet De Grønne mener at denne informasjonen krever en umiddelbar respons:

– Til nå har mangelen på kunnskap vært den store utfordringen ved torskeoppdrett. Nå kommer kunnskapen, og den bekrefter de verste mistankene. Dette må få konsekvenser, mener Håkon Møller, gruppeleder på fylkestinget og førstekandidat ved valget i høst.

Rømming i Meløy

Havforskningsinstituttets konklusjoner kan kaste lys over de nylige hendelsene der store mengder oppdrettstorsk ble fanget i sjøen nær torskeoppdrettsanlegget i Frosvika, Meløy. Analyser av egg fra vill torsk i området viste at hele 80 % av eggene hadde en genetisk profil som var svært lik den hos oppdrettstorsken i anlegget. Samtidig har selskapet som driver anlegget, ikke klart å påvise noen direkte rømming av fisk.

Lignende hendelser har blitt observert i Lofoten, der oppdrettstorsk har blitt oppdaget uten klart spor av opprinnelse.

– Dette må bety slutten på torskeoppdrett i sin nåværende form. Dette fremstår som et gedigent eksperiment, og det er et eksperiment som har fått pågå lenge nok, fastslår Møller.

Fylkestingets syn på saken

I februar samarbeidet Møller og Miljøpartiet De Grønne med fylkestinget for å initiere en utredning av mulighetene for å nekte nye tillatelser til torskeoppdrett. På dette tidspunktet var det hele 23 søknader som ventet på behandling i Nordland.

Linda Helen Haukland, fylkesråd for næring, uttalte den gang at en fullstendig stopp i nye tillatelser verken var ønskelig eller gjennomførbart, og at hver søknad måtte vurderes individuelt i henhold til prinsippet om føre var.

– Det er ingen unnskyldning for å gi nye tillatelser, mener Møller.

– Hvis fylkesrådet og flertallet i fylkestinget mener at nye tillatelser er i tråd med føre var-prinsippet, betyr det at føre var-prinsippet har mistet alt innhold. Inntrykket er at både næring og forvaltning har mistet kontrollen, både i Nordland og nasjonalt. Nå må vi unngå at den verdifulle kysttorskbestanden påvirkes ytterligere, sier Møller.

Forrige artikkelBer kommunen rydde opp
Neste artikkelStenger veien i ni timer